City farm @Shenzhen

ในอดีต เมืองเซินเจิ้นที่ครั้งหนึ่งเป็นเพียงพื้นที่ทำเกษตรกรรมของเกษตรกรรายย่อย ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังจากรัฐบาลจีนประกาศ

Seedwebs

December 24, 2018

Farm Friends ปันที่ รวมใจเกษตร

              อะไรกันนะ ที่ทำให้คนยินดีเปิดพื้นที่ของตัวเองให้คนอื่นเข้ามาใช้             อะไรกันนะ ที่ทำให้คนตัดสินใจนั่งรถ ออกจากบ้าน เดินทางมายังพื้นที่ของคนอื่น

Seedwebs

September 3, 2018

‘ปลูกความหวังจากผืนดินที่ขยันไถพรวน’ ‘Land Sharing’ แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต (สวนผักคนเมือง)

ในเวทีระดับโลกกำลังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น “Global Trend 2050 (แนวโน้มโลกปี 2050)”ซึ่งปัจจัยการวิเคราะห์หลักๆ

Seedwebs

April 12, 2018

พื้นที่ความมั่นคงทางอาหารกลางกรุง

บนพื้นที่ประมาณ 700 ตร.วา ใจกลางกรุง เราจะสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารของตัวเองได้หรือไม่? มาหาคำตอบพร้อมๆ กับพี่อั้น เจ้าชายสัตว์ ไปด้วยกัน

Seedwebs

April 11, 2018
1 2