p.danpitakkul

4 ก.ค. 2023

อาหาร ศิลปะ การศึกษา เครื่องมือเปลี่ยนแปลงสังคม โดยพลังคนรุ่นใหม่ @ Life Do Grow Farm

“สิ่งที่เราเห็นไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็น เขามีคุณสมบัติทุกอย่างมากกว่าที่เราเห็น และมากกว่าที่เขาเป็น”
ไม่บอกใครจะนึกว่าในย่านที่เรียกว่ายากจนที่สุดในเมืองที่ยากจนที่สุดของสหรัฐอเมริกา อย่างNorth Philadelphia จะมีสวนผัก ขนาดประมาณ2 เอเคอร์ ที่งอกงามขึ้นบนพื้นที่ที่เคยรกร้าง ที่น่าสนใจคือพื้นที่สวนผักชุมชนที่เรียกว่า Life Do Grow Farm แห่งนี้ เกิดขึ้นจากพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่วัย 20 กว่าๆ ที่มาร่วมตัวกัน ด้วยแรงใจไฟฝันเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมมากมาย

aroonwa

8 ธ.ค. 2020

ห้องเรียนธรรมชาติ กับวิชาชีวิต

สิ่งที่นับว่ามีคุณค่าอย่างมากที่ห้องเรียนธรรมชาติมอบให้ใครต่อใครหลายคนนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องของสุขภาพ ที่มีข้อมูลอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่คือ การเข้าใจชีวิตทั้งของตัวเอง และผู้อื่น ผ่านการสังเกต รับรู้ รับฟังจากธรรมชาติ

aroonwa

19 พ.ย. 2020
1 2 3