PungCraft บ้านเรียนขนมปัง ที่อนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นบ้านไปกับเกษตรกร

อยากให้คนรู้จักพันธุ์ข้าวพื้นบ้านมากยิ่งขึ้น อยากให้คนรู้ว่าแป้งข้าวพื้นบ้านนำไปประยุกต์ทำเบเกอรีอะไรได้บ้าง เรื่องหลักของเราคือการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไปกับเกษตรกร

cityfarmthailand

5 มิ.ย. 2024

cityfarmthailand

23 พ.ค. 2024
1 2 3