เปิดบ้านมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน และ มูลนิธิชีววิถี

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) ได้จัดกิจกรรม ”เปิดบ้านมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน และ มูลนิธิชีววิถี”

Seedwebs

August 7, 2018

เปิดบ้านมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน และ มูลนิธิชีววิถี

วันที่ 6 สิงหา นี้ มาร่วมงาน”เปิดบ้านมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน และ มูลนิธิชีววิถี” พร้อมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางอาหาร พร้อมล้อมวงเสวนาและฟังดนตรีชาติพันธุ์

Seedwebs

July 23, 2018

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 15

เครือข่ายสวนผักคนเมือง ขอชวนทุกท่านมาร่วมออกเดินทางค้นหาคุณค่า และความหมายของการลุกขึ้นมาเป็นนักปลูก นักปรุงอาหาร นักเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพด้วยตนเอง พบกันที่

Seedwebs

June 26, 2018

โครงการอบรมวิชาการเกษตรสำหรับประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกทม.

วันที่ 9-11 มีนาคม 2561 จัดโดยมูลนิธิสุขภาพไทย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี

Seedwebs

March 12, 2018
1 3 4