ฤดูกาลจัดการผลผลิตมาถึงแล้ว !!!

ชวนปลูกผัก รักชุมชน พ้นโควิด

.

โครงการส่งเสริมเกษตรในเมืองฯเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารในพื้นที่เมือง เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารด้วยเกษตรในเมือง จำนวน 30 โครงการ โดย สำนักสร้างสรรค์โอกาส ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมเสริมสุขภาพ (สสส.) และสวนผักคนเมือง ได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่เดือนเมษายนต้นปีที่ผ่านมา จนตอนนี้เวลาล่วงเลยมา 4 เดือนแล้ว หลายโครงการได้ปลูกผัก ผลิตอาหาร มาได้หลายรอบแล้ว

.

โดยแต่ละพื้นที่นั้นมีผลผลิตที่แตกต่างชนิดกันตามใจปากของคนที่ปลูก ทั้งผักสลัด ผักพื้นบ้าน ผักกินใบ ผักยืนต้น ผักยอดฮิตที่ทุกโครงการปลูกคือ ผักบุ้ง เพราะตอนที่ทุกกลุ่มทดลองปลูกกันในช่วงปลายร้อนต้นฝน เป็นช่วงเวลาที่อากาศเอื้อต่อการปลูก อีกทั้งยังเป็นผักที่ใช้ทดลองได้ง่ายว่าดินของเรานั้นดีหรือยัง

.

ฟาร์มสุข ปลูกผักดาดฟ้า รัชดาท่าพระ

.

ที่ร้าง ไม่ห่างรัก ร่วมปลูกผัก เพื่อชุมชน

.

ส่วนวิธีการจัดการผลผลิตนั้นก็มีมากมายตามบริบทในแต่ละกลุ่ม โดยทุกกลุ่มก็จัดการแบ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ คือ แบ่งปันกันเองในกลุ่ม เหลือกินถึงนำไปขาย แต่บางกลุ่มนั้นก็เหมือนประชาชนไทยจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่มีรายได้ลดลง หรืออาจต้องกักตัว หรือป่วย ผลผลิตที่ได้ก็จะนำไปช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ โดยรูปแบบการจัดการก็มีทั้งจัดผลผลิตเป็นชุดเพื่อให้แต่ละบ้านได้ไปทำกับข้าวกินกันเอง หรือบางโครงการนั้นใช้วิธีทำครัวกลางและจัดอาหารเป็นชุด เป็นถุงในการไปแจกจ่ายตามบ้าน

พืชผักปลอดพิษ คนปลอดภัย เมอร์ซี่ คลองเตย

.

สวนผักคนเมือง “แปลงผักปลูกรัก” ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ

.

สวนผักเทวดาราฟาแอล ต.ท้ายบ้าน อ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ

.

สวนผักเพื่อชีวิต จ.ปทุมธานี

.

ปลูกด้วยรัก ผักคนเมือง ชุมชนพูนบำเพ็ญ

.

สวนผัก ฅน ปทุมธานีโมเดล

.

บางพื้นที่ก็เปิดโอกาสให้คนนอกกลุ่ม แต่อยู่ในชุมชนละแวกเดียวกันที่อยากได้ผักสด หรือต้องการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนก็สามารถเข้ามาตัดผักไปเพื่อบริโภคได้เลย ยกตัวอย่าง กลุ่มสวนผัก ฅน.ปทุมธานีโมเดล ที่เป็นชุมชนพึ่งสร้างใหม่ สวนผักชุมชนก็พึ่งสร้างใหม่มาพร้อมกับตึกและบ้านที่ชาวบ้านกำลังทยอยย้ายเข้ามา

ที่นี่มีคนอยู่มากกว่า 100 ครัวเรือนส่วนมากมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ช่วงนี้ที่โควิดระบาดหนัก ห้างร้านบริษัทต่าง ๆ ก็ต้องหยุดตัวลงชั่วคราว หรือลดเวลาทำงาน แรงงานรับจ้างที่อาศัยอยู่รอบนอกกรุงเทพอย่างชุมชนนี้ก็ได้รับผลกระทบไปเต็ม ๆ รายได้บ้างบ้านหายไปมากกว่าครึ่ง
เกือบทุกหลังอย่างน้อยต้องโดนลดเวลาทำงานลง แรงงานรายวันเมื่อไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้เงิน บางวันสวนผักนี้จึงเป็นทางออกเรื่องอาหารให้พวกเขา รับประกันได้ว่าอย่างน้อยพวกเขาก็จะไม่อดตาย

.

สวนผักคนเมืองชุมชนเคหะชุมชนฉลองกรุงโซน ๕ หมู่ ๔ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก

.

ผักปันสุข : สุขจากการให้ (Vegetable gives happiness : Joy of Giving)

.

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและอาหารที่ปลอดภัย คนเมืองบางปูใหม่ ชุมชนทรัพย์สินมั่นคง

.

ผักสวนครัว รั้วกินได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คลองสามวา

.

สวนผักของแม่บ้านชุดฟ้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

.

สวนผักไร้พรมแดน จ.สมุทรปราการ

.

โครงการเกษตรในเมืองตามรูปแบบวิถีชีวิตของคนริมคลองในพื้นที่ริมคลองบางมด
เขตทุ่งครุ

.

สวนผักถาวร : ปลูก ปัน วันละมื้อ

.

และยังมีอีกหลายโครงการที่เรายังไม่ได้เล่าถึงว่าพวกเขาเหล่านั้นก็ใช้แปลงผักที่ผลิตอาหารแบ่งปันคนเปราะบางที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเช่นกัน เพราะในช่วงเวลาแบบนี้ มองไปทางไหนก็พบแต่ผู้คนเปราะบางที่ลำบากมากเพื่อจะให้ตัวเองผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้

สวนผักของน้อง กลุ่มเยาวชนลิตเติ้ลเบิร์ด โดย มูลนิธิเครือข่ายเยาวชนลิตเติ้ลเบิร์ด

.

หลายโครงการได้นำผลผลิตที่ได้จากแปลงผักไปให้กับคนเปราะบางในชุมชนถึงหน้าบ้าน เพราะส่วนมากนั้นโดนกักตัว ดังนั้นสมาชิกแปลงผักจะเก็บเกี่ยวผัก มาคัดส่วนที่เสียหายทิ้ง และคัดจัดเป็นชุดๆ เพื่อนำไปแจก โดยกลุ่มไหนที่มีเด็กน้อย ก็มักจะให้เด็กน้อยไปช่วยแจกผักตามบ้านกันด้วย…

สิ่งนี้อาจเป็นการเพิ่มสีสันให้กับสภาพสังคมที่อึมครึม ณ ตอนนี้ และเหล่าเด็กน้อยยังได้มีกิจกรรมดีดีทำร่วมกันอีกด้วย <3

.

สวน “สนุก” ในสวนลับ (The Secret Garden)

.

สวนผักเอื้ออาทร เคหะเอื้ออาทรรังสิต

.

โครงการ Supermarket ริมคลองลำต้นกล้วย หนองจอก

.

สวนผักชุมชุนหมู่บ้านอรุณนิเวศประชาร่วมใจ

.

สวนผักคนเมืองกลุ่มซาลาเปาสมุนไพรรวมใจ 50

.

สวนผักบำบัดสีชา (ชลบุรี)

.

สุดท้ายแล้ว ผู้เขียนได้คุยกับหลายชุมชนที่มาเป็นสมาชิกสวนผักในปีนี้ โดยทุกชุมชนที่ทำโครงการกับสวนผักคนเมืองในปีนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

” คิดถูกจริง ๆ ที่ได้ปลูกผักในช่วงเวลาแบบนี้ ไม่งั้นไม่รู้เลยว่าตอนนี้จะลำบากขนาดไหน ” หรือ
“ถ้าไม่ได้ปลูกผัก ก็ไม่รู้จะทำอะไร ชีวิตช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีประโยชน์ “

.

#สวนผักคนเมือง
#สสส
#ปลูกเมืองปลูกชีวิต
#เกษตรในเมืองฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก