Link Download เอกสารประกอบการอบรมออนไลน์ “ฤดูกาลความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤติ” วันที่ 23-24 ก.ค. 2564

.
อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนความมั่นคงทางอาหารของเรา
.

อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนสิทธิในการเข้าถึงอาหารของเรา
.

อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนความมั่นคงของเรา
.
.

หากวันนี้คุณรู้สึกและตระหนักว่าการเข้าถึงอาหารเป็นเรื่องลำบาก ผู้คนมากมายกำลังขาดแคลนอาหาร  อย่าปล่อยให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิม เพราะความมั่นคงทางอาหารเริ่มได้ที่บ้านคุณ

โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ขอเชิญชวน คนเมือง กลุ่มคน ชุมชน แคมป์คนงาน หอพัก ร้านอาหาร โรงแรม สถานบริการ และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ที่มีความเปราะบางด้านอาหาร และกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตอาหาร เศรษฐกิจ รายได้ สุขภาพ และอยากลุกขึ้นสู้ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ปฏิวัติความไม่มั่นคงทางอาหาร มาสร้างสวนผักเป็นแหล่งอาหารสดใหม่ที่จำเป็นของครอบครัว ชุมชน รวมถึงผู้คนที่ต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาหาร

ลุกขึ้นมา… ลุกขึ้นมา…

หยิบจอบ หยิบเสียม พลิกฟื้นผืนดิน ปลูกผัก ไถพรวนดิน หว่านเมล็ดพันธุ์ในสวนหลังบ้าน สวนหน้าบ้าน สวนริมทาง สวนชุมชน สวนดาดฟ้า เพื่อผลิตอาหารไว้บริโภค แบ่งปันดูแลกัน

มาเถอะ… มาเถอะ..

มาขุดดิน มาปลูกผักเพื่อความมั่นคง ทำให้การผลิตอาหารกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนเมือง พลิกฟื้นความเปราะบางให้เป็นฤดูกาลแห่งความมั่นคงทางอาหาร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากความอดอยากและหิวโหย สร้างความมั่นใจในเรื่องความมั่นคงทางอาหารให้แก่คนเมืองและครอบครัวท่ามกลางวิกฤตนี้ ด้วยตัวคุณเอง

โดยวันนี้สวนผักคนเมืองได้นำสไลด์ Power Point อบรมออนไลน์ 4 เรื่องพื้นฐานสำคัญและจำเป็น สร้างแหล่งอาหารในบ้าน สวนผักชุมชน เพื่อการพึ่งตนเอง 2 ครั้งต่อเนื่อง 🌟🌟


🎯 สไลด์วันศุกร์ที่ 23 ก.ค. 64 เวลา 13.00 – 15.00 น.
: การเตรียมดิน และปัจจัยการผลิต


🎯 สไลด์วันเสาร์ที่ 24 ก.ค. 64 เวลา 13.00 – 15.00 น.
: การปลูก และการดูแล