#กลุ่มปันอาหารปันชีวิต ชวนปันน้ำใจ “บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ช่วยฟื้นชีวิตและความมั่นคงทางอาหารคนลุ่มน้ำมูลตอนกลาง”

ระยะเวลา 2 ปี บนสายสัมพันธ์ความมั่นคงทางอาหาร ระหว่าง เ […]

p.danpitakkul

24 พ.ย. 2022
1 5 6 7 10