หากต้องกักตัวอยู่บ้าน

หากตอนนี้WorkFromHome หากตอนนี้ความมั่นคงทางอาหารถูกสั่นคลอน .📣📣สวนผักคนเมือง ชวนมาพลิกฟื้นผืนดิน เตรียมอุปกรณ์ ลงมือทำสวน ปลูกผัก สร้างแหล่งอาหารสดๆ ในบ้าน เตรียมไว้ก่อนอย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนความมั่นคงทางอาหารของเราลุกขึ้นมา… ลุกขึ้นมา… . .หยิบจอบ หยิบเสียม พลิกฟื้นผืนดิน ปลูกผัก ไถพรวนดิน หว่านเมล็ดพันธุ์ในสวนหลังบ้าน สวนหน้าบ้าน สวนริมทาง สวนชุมชน สวนดาดฟ้า เพื่อผลิตอาหารไว้บริโภค แบ่งปันดูแลกันมาเถอะ… มาเถอะ..มาขุดดิน มาปลูกผักเพื่อความมั่นคง ทำให้การผลิตอาหารกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนเมือง พลิกฟื้นความเปราะบางให้เป็นฤดูกาลแห่งความมั่นคงทางอาหาร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากความอดอยากและหิวโหย สร้างความมั่นใจในเรื่องความมั่นคงทางอาหารให้แก่คนเมืองและครอบครัวท่ามกลางวิกฤตนี้ ด้วยตัวคุณเอง . . สวนผักคนเมือง ชวนมาเรียนรู้ออนไลน์ 4 เรื่องพื้นฐานสำคัญ และจำเป็น สร้างแหล่งอาหารในบ้าน สวนผักชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองด้านอาหาร(1) : การเตรียมดิน และปัจจัยการผลิต🎯https://www.youtube.com/watch?v=fesX5ips8pQ&t=14s(2) : การปลูก และการดูแล🎯https://www.youtube.com/watch?v=x4T9Pb1mGNQ .หลังจากเรียนรู้แล้ว และมีความมมุ่งมั่นที่จะเริ่มลงมือทำ ปฏิบัติการ : #ฤดูกาลความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต ทางสวนผักคนเมืองมีปัจจัยการผลิตพื้นฐานเบื้องต้น ให้คนเมืองที่พร้อมเริ่มลงมือปลูกผักทำสวนนะคะ👩‍🌾🧑‍🌾หากคุณพร้อมปฏิบัติการ!!! เราพร้อมเดินเคียงข้างและสนับสนุน-เมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ […]

Seedwebs

August 8, 2021

Seedwebs

July 23, 2021

อาหารเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เมื่อเราอิ่มท้อง เราจะมั่นคง .

ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันศุกร์ ที่ #กลุ่มปันอาหารปันชีวิต ส่งมอบผลผลิตให้กับพี่น้องกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่เมือง จำนวน 23 ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนถึงวันนี้พี่น้องในชุมชนยังคงทำงานดูแลกันอย่างต่อเนื่อง เพราะ #ปากท้องเป็นเรื่องสำคัญ หลายชุมชนจัดทำชุดถุงยังชีพ ที่ไม่ได้มีแค่ของแห้ง เพราะเราได้ส่งมอบผักสด ผลไม้ ไข่ไก่ เนื้อไก่บ้าน ปลาแห้ง กุ้งแห้งไปให้ด้วย ถุงยังชีพของชุมชนเหล่านี้จึงเต็มไปด้วยข้าวสาร ของแห้ง ของสดๆ เต็มไปหมด พร้อมด้วยอุปกรณ์ดูแลป้องกันร่างกาย อย่างหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ เจลแอลกอฮอล์ ซึ่ง Nuch Anu แห่ง #้รานปลาออร์แกนิก ร่วมสมทบมาให้พี่น้องได้อิ่มท้อง เต็มเปี่ยมไปด้วยความอร่อยที่หลากหลาย และมีชุมชนเกินกว่าครึ่ง นำผลผลิตที่เราส่งมอบไปจัดทำครัวกลาง เป็นอาหารพร้อมทานให้กับสมาชิกในชุมชน การบริหารจัดการก็มีหลายรูปแบบ ทั้ง ครัวกลางกินฟรีสำหรับสมาชิกทุกคน ครัวกลางสำหรับดูแลคนกักตัว คนด้อยโอกาส รวมถึงทำครัวกลางอาหารราคาถูกให้กับพี่น้องในชุมชน เพื่อให้เห็นการการบริหารจัดการนั้นมีต้นทุน มีคุณค่า และมีโอกาสที่จะมีเงินหมุนเวียนสำหรับซื้อหาผลผลิตบางอย่างที่ไม่ได้รับการบริจาค รูปแบบความหลากหลายในการจัดการ ล้วนมาจากบทเรียน ประสบการณ์การทำงาน และการวิเคราะห์สถานการณ์ รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดตามบริบทของแต่ละชุมชน เรามีรอยยิ้ม เมื่อเห็นภาพ หน่อไม้ จาก […]

Seedwebs

June 9, 2021

ปันอาหารปันชีวิต + กัลยาณมิตร ร่วมดูแลความเปราะบางของผู้คนในเมืองและเกษตรกรรายย่อยเพื่อความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต

เข้าสู่สัปดาห์ที่ 5 ของการเชื่อมโยง #ปันอาหาร เพื่อดูแลปากท้องของกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่เมืองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้มีข้าวปลาอาหารไว้กินพออิ่มท้อง สามารถดูแลกันได้ 2-3 วัน เป็นอาหารที่ดี มีคุณภาพ ดีต่อสุขภาพและการดูแลร่างกายในช่วงเวลานี้ #ปันชีวิต ของพี่น้องเกษตรกรรายย่อยในหลายๆ พื้นที่ที่ต่างประสบปัญหาด้านการตลาด การระบายผลผลิตได้น้อยกว่าที่เคย การรับซื้อผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ได้ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของเกษตรกร ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพาะปลูกอาหารที่ดีกับผืนดิน ธรรมชาติ ผู้ปลูก ผู้กิน และโลกใบนี้ ให้สามารถรอดพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน. เป็นอย่างที่คาดการณ์ ตัวเลขของกลุ่มคนเปราะบางสูงขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา จาก 18 ชุมชน ขยับเป็น 23 ชุมชน และมาพร้อมๆ กับ ยอดผู้ติดเชื้อ ยอดผู้เสียชีวิต ยอดคนกักตัว และความเปราะบางที่รุนแรงมากขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา หลายชุมชนต้องเปลี่ยนรูปแบบจากการจัดการผลผลิต จากการแจกตามบ้านเป็นการทำครัวกลางเพื่อนำอาหารพร้อมทานไปดูแลกันในชุมชน มีอีกหลายชุมชนกลับมาขอรับผลผลิตอีกครั้ง เพราะในชุมชนการแพร่ระบาดที่รุนแรง พร้อมๆ กับมีชุมชนใหม่ประสานขอความช่วยเหลือมาเพิ่มขึ้นเช่นกัน. อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ ก็ยังมี #ความงาม เกิดขึ้นเสมอ เพราะความมุ่งหวัง และอยากเป็นส่วนหนึ่งของการดูแล สนับสนุนให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน จึงทำให้พวกเรา #ปันอาหารปันชีวิต มีกัลยาณมิตร เพื่อนฝูง มากมายเข้ามาเชื่องโยงสัมพันธ์กัน เพื่อขยายวงกว้างของการโอบกอดความรักความห่วงใยผ่านอาหาร ซึ่งในครั้งนี้เราอยากแนะนำ […]

Seedwebs

June 7, 2021

เราไม่ใช่มืออาชีพ แต่เราทุ่มแท เพราะ…ห่วงใย

นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน ทีมงานสวนผักคนเมือง และอาสาสมัครขลุกอยู่กับงาน #ปันอาหารปันชีวิตวิกฤตโควิด19เราจะไม่ทิ้งกัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในเครือข่าย และเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ที่เพาะปลูกตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หลายๆ กลุ่มเจอปัญหาตลาดในพื้นที่ปิด ร้านอาหาร โรงแรม สั่งผลผลิตลดลง ทำให้ระบายผลผลิตไม่ได้ กลุ่มปันอาหารปันชีวิตจึงเปิดรับบริจาค เพื่อนำเงินไปรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหา และนำผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ข้าวสาร ผักสด ผลไม้ หอมแดง กระเทียม ไข่ไก่ เนื้อสัตว์ ส่งมอบให้กับกลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มคนจนเมือง ที่ไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้จากผลกระทบของโควิด-19

Seedwebs

June 4, 2021

#ปันอาหารปันชีวิตวิกฤตโควิด19เราจะไม่ทิ้งกัน

. เข้าสู่สัปดาห์ที่ 4 ของการส่งมอบอาหารจากความห่วงใย ให้กับพี่น้องกลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านการเข้าถึงอาหารในพื้นที่เมือง จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Seedwebs

June 2, 2021

ปฎิบัติการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารในเมืองด้วยเกษตรในเมือง เริ่มต้นขึ้นแล้ว………….

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ณ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิกโครงการส่งเสริมเกษตรในเมืองฯ เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 30 โครงการ ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และชลบุรี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมเสริมสุขภาพ (สสส.)

Seedwebs

April 11, 2021

สวนผักคนเมืองเสวนา ‘กินอยู่เพื่อเรา กินอยู่เพื่อโลก’

เพราะการกินอยู่ของเรามีความหมาย มาร่วมเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในพลังของการขับเคลื่อนเพื่อโลกที่ดีกว่า ด้วยวิถีการกินอยู่เพื่อเราและเพื่อโลกไปพร้อมๆ กันอย่างแท้จริง

Seedwebs

March 15, 2021

สถานีร้องเรียน : สวนผักคนเมือง “ชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง 1” จ.ปทุมธานี

เชิญชม สวนผักคนเมือง ชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง 1ในรายการ สถานีร้องเรียน : สวนผักคนเมือง “ชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง 1 จ.ปทุมธานี”

Seedwebs

March 12, 2021
1 2 3 4