ห้องครัวคนเมืองพาเที่ยวงานปันอยู่ปันกิน

วันนี้ห้องครัวคนเมือง จะพาเหล่านักปลูก นักปรุง ไปรู้จัก กับ งานวันปันอยู่ปันกิน “วันผู้บริโภคนัดพบผู้ผลิต”

Seedwebs

July 15, 2017

ความมั่นคงทางอาหารของคนเมือง??

มาทำความรู้จักชุมชนชาวสวนผักคนเมือง กับกระบวนการ ผลลัพธ์ ความงอกงามที่เกิดขึ้น บนเส้นทางการปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

Seedwebs

June 18, 2017