เทศกาลสวนผักคนเมือง 2015 ตอน ปลูกกล้าน้อยกลางเมือง

งานประจำปีของโครงการสวนผักคนเมือง ปี 2015 นี้ ตั้งใจเปิดพื้นที่ให้เด็กได้มีโอกาสมาทำกิจกรรม และเรียนรู้ทั้งเรื่องการปลูกผัก ที่มาของอาหาร และการเชื่อมโยงเรื่องผักกับกระบวนการเรียนรู้ในมิติอื่นๆ รวมถึงเปิดพื้นที่ให้ทั้งผู้ปกครอง คุณครู รวมถึงผู้ที่ทำงานกับเด็ก ได้ตระหนักถึงความสำคัญ เห็นแนวทาง เห็นต้นแบบในการทำเชื่อมโยงเรื่องของผักกับกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กมากขึ้น

#cityfarmfestival