ปลูกอาหารบนที่ทิ้งร้างในเมือง : หาเลี้ยงชีพตามความฝัน

หลายคนร่ำเรียนจนจบ แต่ยังไม่พบความฝัน หรือสิ่งที่ตัวเองรักที่จะทำ หลายคนพบความฝัน แต่ทำหล่นหาย ด้วยเงื่อนไขบ้างอย่างในชีวิต ในขณะที่บางคนพบความฝัน และเลือกที่จะเดินตามฝัน อย่างไม่หวั่นเกรง

Seedwebs

November 21, 2018

คนรุ่นใหม่ล้อมวงคุย “เกษตรนิเวศน์และความมั่นคงทางอาหาร”

บ่ายวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ในกิจกรรม“เปิดบ้านมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน และ มูลนิธิชีววิถี” ในเวทีเสวนาคนรุ่นใหม่ล้อมวงคุย “เกษตรนิเวศน์และความมั่นคงทางอาหาร” โดย สุณัฐสินี สินพรม

Seedwebs

August 13, 2018

‘ปลูกความหวังจากผืนดินที่ขยันไถพรวน หล่อเลี้ยงอนาคตบนโต๊ะอาหารที่อุดมเลิศรส’ กรุงปักกิ่ง

พอได้อ่านคำประกาศเปิดรับสมัคร คนในกรุงปักกิ่งที่สนใจเช่าที่เพื่อดินปลูกผักของ Little Donkey Farm ซึ่งพี่นุช บุญญนุชช่วยแปลจากภาษาจีนมาเป็นภาษาไทย 2 ประโยคสั้นๆ

Seedwebs

March 30, 2018