“เมืองไม่ได้ยืนอย่างโดดเดี่ยว” เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 8

ผ่านไปแล้วอย่างอิ่มเอมใจ สำหรับเทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 8 ‘พื้นที่อาหารของเมือง’  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน เป็นกันเอง การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้อย่างครบรส  พร้อมด้วยรอยยิ้ม  มิตรภาพ และความสุขของผู้คนในงานกว่า 700 คน ที่ตอกย้ำให้เห็นว่า “เมืองไม่ได้ยืนอย่างโดดเดี่ยว”

และงานเทศกาลสวนผักคนเมืองครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเครือข่ายและชาวสวนผักคนเมือง ได้แก่

💚ขอขอบคุณทีมงานจัดเตรียมสถานที่ การสื่อสาร และการออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ ภายในงานเทศกาลสวนผักคนเมือง  ได้แก่  ทีมออแกไนซ์  บริษัท โกรเวอร์ ครีเอชั่น จำกัด, ตุ๊ก กินเปลี่ยนโลก, น้องอุ้ย, ฟรายเดย์, ทีม staff, ทีมมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย), ทีมลงทะเบียน, น้องแอน ผู้ช่วยประสานงาน, ต้น, นิ๊ก, อะตอม, ไอติม, น้ำหวาน พิธีกรสาวสวยของงาน,  ทีมงานทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง ที่ร่วมด้วยช่วยกันอย่างแข็งขัน ทำให้เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 8 ได้สื่อสารความหมาย และความสำคัญของพื้นที่อาหารของเมืองได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

💚ขอขอบคุณทีมเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ และรูปธรรมพื้นที่อาหารของเมือง ที่มาชวนคนเมืองเริ่มต้นเรียนรู้ ตั้งแต่การผลิต-การเชื่อมโยง และกระจายอาหาร-การบริโภคที่ทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งได้ จาก 4 โซนพื้นที่ตัวอย่าง ได้แก่

โซนเมืองผลิตอาหาร นำเสนอการผลิตอาหารและสร้างพื้นที่อาหารของคนเมือง ภายใต้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร เพื่อนำไปสู่การสร้างเมืองที่จัดการอาหารได้อย่างยั่งยืน ขอขอบคุณ  อาจารย์เติ้ล เกศศิรินทร์ แสงมณี,  ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองชุมชนทรัพย์สินมั่นคง, ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง ฅน.ปทุมธานีโมเดล,  สวนผักคนเมืองชุมชนคลองลัดภาชี, สวนผักคนเมืองบ้านมั่นคงสวนพลู, ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล, ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองชุมชนบูรพา 7,  ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองสวนผักชุมชนสินสมบูรณ์ (ที่ร้าง ไม่ห่างรัก), ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองสวนผักริมคลอง, ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองสวนผักถาวร, ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองเซฟติสท์ฟาร์ม, สวนผักคนเมืองชุมชนลำสาลีพัฒนา, สวนผักบ้านสีเขียวสร้างเสริมความมั่นคงด้านอาหาร ณ บางด้วน, สวนผักคนเมืองชุมชนโมราวรรณ 2,  ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองชุมชนอรุณนิเวศน์, ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองสวนบำบัดสีชา, ครูโฉ หฤหรรษ์ปันยิ้ม, และบรรดาสมาชิกสวนผักคนเมืองทุกท่าน ที่มาร่วมให้กำลังใจ แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์จากการเริ่มต้นสร้างพื้นที่อาหารของชุมชนในเมืองร่วมกัน

โซนนิเวศเกษตร เมื่อเมืองเองยืนโดดเดี่ยวโดยไม่พึ่งพาส่วนอื่น ๆ ไม่ได้ เพื่อเติมเต็มระบบอาหารที่หลากหลายเมืองจึงต้องให้ความสำคัญกับสินค้าผลผลิตจากพื้นที่ชานเมือง และต่างจังหวัดด้วย ขอขอบคุณ  เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดสงขลา, วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืน ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเครือข่ายทามมูล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ, และเครือข่ายตลาดอิงวัดอิงสวน ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี  สี่ระบบนิเวศเกษตร ที่หอบความหลากหลายและความมั่นคงทางอาหารมาแบ่งปันคนเมือง

โซนตลาดทางเลือก พื้นที่กระจายอาหาร ของกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคที่เชื่อในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ผลิตที่อยู่ในพื้นที่ ชานเมือง และต่างจังหวัด โดยเกาะเกี่ยวกันด้วยหลักการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยและเศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืน ขอขอบคุณ City Farm Market พื้นที่เชื่อมโยงและกระจายอาหารของเมือง ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี, Shortcut Organic, สวนผักสายรุ้ง, ชาที่รักษ์,  Soul Happy, บ้านสวนนอกทุ่ง.CO grocery,  JAIDEE ORGANIC HOUSE, ปูเป้ทำเอง, แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม, สวนผักดาดฟ้าบ้านรังษี by ครูอุษา, สวนดินคานาอัน, สวนย่าชุเกษตรธรรมชาติ, ป้อนคำรัก ข้าวพองsuperfoods, พร…พรรณไม้, ฮานาดะ,  Kamolsri Cold Pressed Oils, และสวนป่ามะพร้าวลุงวิทย์  ซึ่งนอกจากผู้บริโภคจะสามารถนัดพบกับพวกเขาที่งานเทศกาลสวนผักคนเมืองเมือง ยังสามารถนัดพบความอร่อยและความมั่นคงทางอาหารกับเครือ City Farm Market ได้ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน ณ สวนผักคนเมือง ไทรม้า นนทบุรี ได้เป็นประจำอีกด้วย

โซนธุรกิจสีเขียวของคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ที่สนใจสังคม สิ่งแวดล้อม ที่กลับบ้านเกิดเพื่อสร้างเศรษฐกิจจากฐานทุนเดิมด้วยการมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ ๆ จนเกิดธุรกิจสีเขียวที่เกื้อกูลชุมชนและนำเอาของดีจากบ้านมาเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้บริโภคในเมือง ขอขอบคุณ  ยังทำฟาร์ม • Young Tam Farm • Farm & Cafe • PromKhiri PungCraft, บ้านเรียนขนมปัง, เคี้ยวเขียว Green Catering, บ้านน้อย, ล้านต้นข้าว และโคกส้มลม

💚ขอขอบคุณวิทยากร และผู้ดำเนินรายการ กิจกรรมเสวนา ‘ออกแบบอนาคตเมืองด้วยพื้นที่อาหาร’ กิจกรรมอบรมและสาธิต ทั้ง 4 หัวข้อ ชวนเรียนรู้ และลงมือสร้างพื้นที่อาหารของเมือง ทำเกษตรในเมือง สร้างพื้นที่อาหารของเมือง ตั้งแต่การผลิต-การเชื่อมโยง และกระจายอาหาร-การบริโภค เปิดประสบการณ์การปลูกผักที่ได้มากกว่าผัก  เพื่อนำไปสู่การสร้างเมืองที่จัดการอาหารได้อย่างยั่งยืน

💚ขอขอบคุณ วงไม้เถื่อน พี่เอก น้องอาร์ม น้องญา สำหรับดนตรีเพราะๆ ท่ามกลางสวนผัก แถมยังช่วยดูแลเรื่องอาหารสำหรับการเตรียมงาน ให้พวกเราได้อิ่มท้อง อุ่นใจมาโดยตลอด

💚ขอขอบคุณ มูลนิธิชีววิถีและสวนชีววิถี ที่อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานเทศกาลสวนผักคนเมืองในครั้งนี้

💚ขอขอบคุณ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 6 และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล(ประเทศไทย) WWF Thailand ที่สนับสนุนและช่วยผลักดันให้เราจัดกิจกรรมดีๆ อย่างเทศกาลสวนผักคนเมืองครั้งที่ 8 นี้

ท้ายที่สุดขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานเทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 8 ทุกท่านที่มาพบปะ แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ไปกับชาวสวนผักคนเมือง เพื่อร่วมสร้างพื้นที่อาหารของเรา และพื้นที่อาหารของทุกคนให้มีความมั่นคงทางอาหารมากที่สุด

“เมื่อเริ่มปลูกผัก คนเมืองได้สัมผัสพื้นดิน เรียนรู้คุณค่า ที่มาของอาหาร และสิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมถึงความรักในธรรมชาติ เชื่อมระหว่างคนเมืองกับชนบทได้ ทำให้คนเข้าใจ เข้าถึง วิถีเกษตรกรรมธรรมชาติ มากกว่าการปลูกผัก คือ การปลูกเมือง และปลูกชีวิต คนเมืองรู้ว่า พวกเขาผลิตอาหารได้ สร้างพื้นที่อาหารได้ และเชื่อมโยงคนหลายกลุ่มเข้าด้วยกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง และเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของเมืองให้เกิดขึ้น”

ไว้พบกันใหม่….