เพราะเมืองยืนโดดเดี่ยวไม่ได้

คนเมืองยังต้องการสินค้าผลผลิตจากพื้นที่ชานเมืองและต่างจังหวัด เพื่อเติมเต็มความหลากหลายให้ระบบอาหาร เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 8 จะมาฉายภาพพื้นที่อาหารของเมืองให้ทุกคนได้เข้าใจถึงเส้นทางอาหาร การผลิต การเชื่อมโยง การบริโภค ว่ามีเพียงแค่ 30% เท่านั้นที่เมืองสามารถผลิตอาหารเองได้ และในขณะเดียวกันคือ 70% ที่เมืองต้องพึ่งพาพื้นที่อาหารจากด้านนอก ดังนั้นสำคัญมากที่เราต้องให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่เกื้อกูลเรา เพื่อให้พื้นที่อาหารของเมืองนั้นมีความมั่นคงทางอาหารมากที่สุด

3 โซนพื้นที่อาหารสำคัญ เพื่อจะร่วมสร้างระบบอาหารที่แข็งแรง ในเทศกาลสวนผักคนเมืองครั้งที่ 8 ได้แก่

โซนนิเวศเกษตร เมื่อเมืองเองยืนโดดเดี่ยวโดยไม่พึ่งพาส่วนอื่น ๆ ไม่ได้ เพื่อเติมเต็มระบบอาหารที่หลากหลายเมืองจึงต้องให้ความสำคัญกับสินค้าผลผลิตจากพื้นที่ชานเมือง และต่างจังหวัดด้วย พบกับ 4 พื้นนิเวศน์เกษตร ที่หอบความหลากหลายมาแบ่งปันคนเมือง

วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืน ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
พื้นที่อาหารของเมือง เชื่อมโยงระบบนิเวศเกษตร ‘พื้นที่สูง’ พืชผักเมืองหนาว ก็เป็นของที่เราอยากกิน เมื่อฤดูกาลของสตรอเบอรี่มาถึง หรือผักเมืองหนาวต่างๆ ที่รสอร่อยตามฤดู การมีเพื่อนผู้ผลิตที่ยั่งยืนในพื้นที่สูงจึงเป็นความมั่นคงทางอาหารอีกแบบหนึ่ง


ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่ายทามมูล
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ พื้นที่อาหารของเมือง เชื่อมโยงระบบนิเวศเกษตร ‘ทามมูล’ ผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืด แปรรูป จากชุมชนรอบเขื่อนราษีไศล ไม่ใช่แค่สินค้าที่เราจะสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งที่เราร่วมต่อสู้ปกป้องแหล่งน้ำธรรมชาติ วิถีชีวิตของประชาชนที่ต้องเข้าถึงทรัพยากรอาหารอย่างเท่าเทียมกัน

เครือข่ายตลาดอิงวัดอิงสวน ชุมชนชาวสวนยกร่อง ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี ที่อนุรักษ์การทำสวนยกร่องแบบดั้งเดิม ที่ประชิดของกรุง ผลิตผักพื้นบ้าน ผลไม้เมืองนนท์ที่รสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษ์ เวียนไปตามแต่ฤดูกาล ทุเรียนนนท์เลื่องชื่อ มะม่วงยายกล่ำ มะยงชิด ฯลฯ นอกจากนั้นกับข้าวของกิน จากแม่ครัวชาวเมืองนนท์ก็อร่อยอยากให้ได้ชิมกัน

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดสงขลา ข้าวพื้นบ้าน ผัก และ ผลไม้ หลากหลายตามฤดูกาล ที่เป็นผลผลิตของกลุ่มฯ เครือข่ายฯ ที่รวมตัวกันทำกิจกรรมการเกษตรที่ทั้งเป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายพืชผัก อาหารพื้นบ้าน ข้าวพื้นบ้านภาคใต้ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

โซนตลาดทางเลือก พื้นที่กระจายอาหาร ของกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคที่เชื่อในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ผลิตที่อยู่ในพื้นที่ ชานเมือง และต่างจังหวัด โดยเกาะเกี่ยวกันด้วยหลักการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยและเศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืน

พื้นที่กระจายอาหาร ของกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคที่เชื่อในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ริเริ่มจากกลุ่มผู้บริโภคในเมืองที่รวมกันเป็นเครือข่ายของผู้ผลิต ในนามสวนผักคนเมือง นำผลผลิตของตนมาจำหน่าย แลกเปลี่ยนกัน แต่ความต้องการสินค้าที่หลากหลายกว่าที่สามารถผลิตหรือแปรรูปเองได้ จึงเกิดการเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ผลิตที่อยู่ในพื้นที่ชานเมืองและต่างจังหวัด โดยเกาะเกี่ยวกันด้วยหลักการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยและเศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืน ในเทศกาลสวนผักคนเมืองครั้งที่ 8 เราเตรียมมามากกว่า 14 ร้านค้า อาทิ

🟩 กลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
🟩 Shortcut Organic
🟩 สวนผักสายรุ้ง
🟩 ชาที่รักษ์ / Soul Happy
🟩 บ้านสวนนอกทุ่ง.CO grocery
🟩 JAIDEE ORGANIC HOUSE
🟩 ปูเป้ทำเอง
🟩 แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม
🟩 สวนผักดาดฟ้าบ้านรังษี by ครูอุษา
🟩 สวนดินคานาอัน
🟩 สวนย่าชุเกษตรธรรมชาติ
🟩 ป้อนคำรัก ข้าวพองsuperfoods / พร…พรรณไม้
🟩 ฮานาดะ / Kamolsri Cold Pressed Oils
🟩 สวนป่ามะพร้าวลุงวิทย์

โซนธุรกิจสีเขียวของคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ที่สนใจสังคม สิ่งแวดล้อม ที่กลับบ้านเกิดเพื่อสร้างเศรษฐกิจจากฐานทุนเดิมด้วยการมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ ๆ จนเกิดธุรกิจสีเขียวที่เกื้อกูลชุมชนและนำเอาของดีจากบ้านมาเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้บริโภคในเมือง

🫶#ยังทำฟาร์ม
ไม่ได้แค่กลับไปเพื่อดูแลสวนเดิมของครอบครัว แต่ยังสร้างพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนคนรุ่นใหม่ที่เติมเต็มชุมชน เติมเต็มกันและกัน ด้วยพื้นที่ยังทำฟาร์มคาเฟ่ ยังหลาด ที่คึกคัก เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

🫶#PungCraft บ้านเรียนขนมปัง
จากฐานประสบการณ์ทำงานร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เมื่อกลับบ้าน จึงเลือกนำข้าวพื้นบ้านที่หลากหลายไปต่อยอด เป็นแป้งข้าวและแปรรูปเป็นขนมปังสำหรับผู้บริโภคที่แพ้กลูเตนในแป้งสาลี สร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคและสร้างสรรค์ข้าวพื้นบ้านเป็นขนมปังที่อร่อยและมีคุณค่า

🫶#เคี้ยวเขียว Green Catering
กิจการจัดเลี้ยงสีเขียวโดยคนรุ่นใหม่ ที่เชื่อมโยงผู้ผลิตที่หลากหลาย สู่ผู้บริโภคที่ต้องการอาหารที่ดีต่อทั้งสุขภาพ สิ่งแวดล้อม อุดหนุนผู้ผลิตรายย่อย เคี้ยวเขียวใส่ใจตั้งแต่ที่มาของวัตถุดิบ จนถึงที่ไปของขยะอาหาร จัดการให้เข้าสู่กระบวนการหมักเปลี่ยนเป็นปุ๋ยและดินปลูก เพื่อลดภาระของหน่วยงานการจัดการขยะ

🫶#บ้านน้อย/ #ล้านต้นข้าว
คราฟท์กาแฟ ที่ใส่ใจทุกแก้ว ตั้งแต่การเลือกเมล็ดกาแฟที่มาจากสวนที่ปลูกด้วยวิถีออร์แกนิค ใต้ร่มเงาของป่าต้นน้ำดอยหลวงเชียงดาว ความสูงกว่า 1,400 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ได้อราบิก้าที่รสชาตินุ่มนวลเฉพาะตัว นอกจากนั้นยังมีผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปต่างๆ

หากอยากซึมซับและเรียนรู้พื้นที่อาหารของเมืองให้เต็มที่ อย่าลืมมาเจอกัน!!

📌 วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00-17.00 น.

👉🏻 ณ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี

🚙 Google Maps https://goo.gl/maps/jDaBe7D2TeRGKUa36

💚 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพจ สวนผักคนเมือง : ปลูกเมือง ปลูกชีวิต