ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองเซฟติสท์ฟาร์ม เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

ทำความรู้จักศูนย์เรียนรู้ฯ  เซฟติสท์ ฟาร์ม (SAFETist FARM) ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาด 2 ไร่เศษ เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของคนทำงานอาสากว่า 20 ชีวิต ที่ทำงานด้านพัฒนาสังคมในพื้นที่คลองบางมด ทำกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ริมคลองมานานกว่า 10 ปี เริ่มต้นโครงการด้วยแนวคิดอยากสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยให้ชุมชน รวมถึงสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งเรื่องอาหารและกิจกรรมเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชน มากกว่านั้น ยังมองถึงการเป็นแหล่งรายได้ที่เพียงพอจะเป็นต้นทุนต่อยอดพัฒนาชีวิตของสมาชิกในเครือข่ายต่อไปด้วย อาทิ การวางแผนจัดการผลผลิตในสวนให้เกิดรายได้เพื่อสะสมเป็นต้นทุนในการซื้อที่ดิน เพื่อขยายพื้นที่การผลิต รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยถาวรให้กับสมาชิกในเครือข่าย

“safe คือคำว่า ปลอดภัย tist มาจาก artist คือนักสร้างสรรค์ เซฟติสท์ฟาร์มเลยมีความหมายถึง ฟาร์มของนักสร้างสรรค์ความปลอดภัย มาจากความต้องการของเราที่ต้องการทำอะไรที่ปลอดภัย กินอาหารที่ปลอดภัย มีการพึ่งพาที่ปลอดภัย มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่เราใช้คำว่านักสร้างสรรค์ เพราะเราไม่อยากเป็นผู้ถูกกำหนด เราต้องเป็นผู้กำหนดเอง ออกแบบขึ้นมาเอง”  และยังมีความฝันที่ต้องการขับเคลื่อนไปสู่

  • ต้นแบบด้านงานอาสาสมัครเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่เมือง
  • ต้นแบบโมเดลงานพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
  • ต้นแบบด้านชุมชนจัดการตนเอง
  • ต้นแบบชุมชนนักพัฒนา
  • สถาบันการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ทุกช่วงวัย
  • แหล่งพัฒนาอาชีพและศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรไร้สารพิษในพื้นที่เมือง

ที่ตั้ง  24/7 ซ.ประชาอุทิศ 76 แยก 9  เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ช่องทางการติดต่อ *หากต้องการเข้ามาเยี่ยมชม กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 089-481-8303, 099-286-6937

FB : เซฟติสท์ฟาร์ม – SAFETist Farm

การให้บริการ  เซฟติสท์ฟาร์ม – SAFETist Farm มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ครอบคลุมการเรียนรู้กับทุกช่วงวัย เพื่อเรียนรู้วิถีการ ปลูก-ปรุง-กิน และวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการทำเกษตรในเมืองหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การออกแบบพื้นที่ ออกแบบแปลง การทำปัจจัยการผลิต การปลูกและการดูแล รวมถีงเทคนิคการบริหารจัดการแปลง การจัดการผลผลิตด้วยระบบข้อมูลที่น่าสนใจ  เชื่อมโยงกับการจัดการขยะ เรียนรู้วิถีชีวิตริมคลอง ล่องเรือ ตกปลา ทำอาหาร การท่องเที่ยวริมคลอง การท่องเที่ยววิถีชุมชน  รวมถึงท่านที่สนใจเป็นสมาชิกตะกร้าผักแบบรายเดือน ที่มีแพ็กเกจตั้งแต่ 500 บาท 1,000 บาท และ 1,800 บาท เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนบริโภคของสมาชิกแต่ละครอบครัว และจัดส่งทุกสัปดาห์ โดยอิงแนวคิดการกินผักผลไม้ 400 กรัมต่อวันของ สสส. มาใช้ เพื่อให้สมาชิกได้กินผักอย่างเพียงพอ อีกด้วย

*อาจมีค่าใช้จ่าย สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงาน, การจัดอบรม, กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน และการให้บริการใช้สถานที่ เป็นต้น  ขอรายละเอียดจากศูนย์เรียนรู้ฯ