ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ทำความรู้จักศูนย์เรียนรู้ฯ  ศูนย์เมอร์ซี่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มสตรีในชุมชน 70 ไร่และชุมชนใกล้เคียงในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ด้านอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวทำงานกับผู้ยากไร้นับพันคนในชุมชน 70 ไร่ ในชุมชนแออัดคลองเตย ในวิกฤตโควิดประชาชนส่วนใหญ่ในคลองเตยตกงาน ขาดรายได้ ขาดแคลนอาหาร จึงเริ่มต้นเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง เปลี่ยนพื้นที่ในองค์กรมาปลูกผักไว้บริโภคและแบ่งปันกัน ซึ่งในปีนี้ศูนย์เมอร์ซี่ก็สามารถยกระดับจากสวนผักขนาดเล็กในองค์ ให้สามารถเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนมาเรียนรู้ และลงมือการปลูกผักในพื้นที่จำกัด การปลูกผักในภาชนะ เพื่อให้คนรายได้น้อยมีอาหารกิน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นพื้นที่ต้นแบบการปลูกผักในบ้านให้กับชุมชนคลองเตยอีกด้วย

ที่ตั้ง  มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล 100/11 ซ.เคหะคลองเตย 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ช่องทางการติดต่อ  *หากต้องการเข้ามาเยี่ยมชม* กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 087-689-5313

การให้บริการ การเรียนรู้การปลูกผักในพื้นที่จำกัด หรือชุมชนแออัดที่มีพื้นที่ไม่มากนัก แต่สามารถปลูกผักได้ โดยเน้นการปลูกในกระถาง ปลูกผักแนวตั้ง ผ่านการเรียนรู้และปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ  การทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพ และฮอร์โมนบำรุงพืช การปลูกผักชนิดต่างๆ การดูแล โรคพืช สารกำจัดแมลงแบบธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมี และการเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาหารอย่างยั่งยืน

*อาจมีค่าใช้จ่าย สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงาน, การจัดอบรม, และการให้บริการใช้สถานที่ เป็นต้น  ขอรายละเอียดจากศูนย์เรียนรู้ฯ