ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองสวนพอเพียงชุมชนมหาโชค เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

ทำความรู้จักศูนย์เรียนรู้ฯ  สวนพอเพียงชุมชนมหาโชค เกิดขึ้นจากความตระหนักถึงผลกระทบจากการขาดแคลนอาหารของสมาชิกในชุมชน ซึ่งในช่วงที่มีการระบาดรุนแรงสมาชิกในชุมชนจำนวนมากกลายเป็นกลุ่มเปราะบางเสี่ยงต่อการขาดแคลนอาหาร  คณะกรรมการชุมชนจึงร่วมกับโครงการสวนผักคนเมือง ในการพัฒนาพื้นที่ผลิตอาหาร จากการเสริมทักษะความรู้ เทคนิคการทำเกษตรในเมืองให้กับคณะทำงานโครงการ รวมถึงศักยภาพของชุมชนในการประสานประโยชน์การใช้ที่ดินของเอกชนเพื่อผลิตอาหาร การออกแบบพื้นที่ ออกแบบแปลง และพืชผักจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม และยังสามารถประสานงานกับสำนักงานเขตคลองสามวาในการสนับสนุนดินหมัก ปุ๋ยหมักซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญ สวนผักชุมชนแห่งนี้จึงเติบโตงอกงามจากความร่วมมืองของหลายภาคส่วน

ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองสวนพอเพียงชุมชนมหาโชค มีความมุ่งหวังอย่างยิ่งในการเป็นพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ปละประสบการณ์ของการทำเกษตรในเมือง เพื่อยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารของชุมชนเมือง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ จึงมีการพัฒนารูปแบบการปลูกผักในพื้นที่ให้เป็นแปลงผักยกพื้นเพื่อให้สะดวกและเอื้ออำนวยต่อการทำกิจกรรมปลูกผักของผู้สูงวัย  มีการปลูกผักที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการบริโภคที่หลากหลายด้วย ทั้งยังมีการจัดพื้นที่สำหรับการจัดอบรม มีห้องอบรมในพื้นที่สวนผักของชุมชนอีกด้วย

ที่ตั้ง ชุมชนมหาโชค ซ.พระยาสุเรนทร์ 16 แยก 1-3 ถ.พระยาสุเรนทร์ บางชัน คลองสามวา  กรุงเทพมหานคร

ช่องทางการติดต่อ  *หากต้องการเข้ามาเยี่ยมชม* กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 097-146-5992

การให้บริการ การถ่ายทอดความรู้การทำสวนผักชุมชน การทำแปลงผักยกพื้นและโครงหลังคากันฝน การปลูกผักในเมืองที่หลากหลาย

*อาจมีค่าใช้จ่าย สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงาน, การจัดอบรม, และการให้บริการใช้สถานที่ เป็นต้น  ขอรายละเอียดจากศูนย์เรียนรู้ฯ