ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองสวนผักชุมชนสินสมบูรณ์ (ที่ร้าง ไม่ห่างรัก)

ทำความรู้จักศูนย์เรียนรู้ฯ  ย้อนไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลร้าง (ร้างมา 30 ปี) ณ หมู่บ้านสินสมบูรณ์ จ.สมุทรสาคร คงไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ เพราะโรงเรียนร้างแห่งนี้ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย รวมถึงมีสัตว์เลื้อยคลานมากมายที่พร้อมจะบุกเข้าบ้านชาวบ้านในชุมชนได้ทุกเมื่อ ชาวบ้านในชุมชนจึงเห็นพ้องกันว่าเราต้องทำ ทำอะไรสักอย่างแล้ว  จึงช่วยกันถางพื้นที่ ทำความสะอาดตามกำลัง และได้ผืนดินอันเป็นสมบัติล้ำค่าในปัจจุบันนี้ พื้นที่รกร้างในวันนั้น กลับกลายเป็นพื้นที่สีเขียว อุดมไปด้วยพืชผัก (ปลอดสารพิษ) อันเกิดจากการเห็นคุณค่าในผืนดินร่วมกัน จนเกิด “พื้นที่อาหาร – Food Space” ทั้งอาหารกาย + อาหารใจ + และอาหารสมอง ในพื้นที่ชุมชนเมือง จากที่ร้างกลายเป็นปอดของชุมชน เป็นแหล่งสำรองอาหารยามฉุกเฉิน เป็นพื้นที่ทดลอง พื้นที่เรียนรู้ พื้นที่ปลอดภัย และพื้นที่ของ “ห้องเรียนร้างแห่งนี้ ให้กลายเป็นห้องเรียนรู้” ในแบบลูกทุ่งๆ เท่าที่พวกเราจะสามารถทำได้ 

กลุ่มเกษตรสินสมบูรณ์ (ที่ร้าง..ไม่ห่างรักร่วมปลูกผักเพื่อชุมชน) เป็นการรวมกลุ่มกันของจิตอาสาในชุมชน หมู่บ้านสินสมบูรณ์ พุทธมณฑลสาย 4 (จังหวัดสมุทรสาคร) ซึ่งเป็นชุมชนขนาด 800 หลังคาเรือน ที่ต้องการทำพื้นที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ 1 ปีที่แล้ว พื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลร้างอายุกว่า 30 ปีกลางชุมชนแห่งนี้ยังคงไร้ประโยชน์ แต่ปี 2564  จึงเกิดการจับเข่าคุยกันระหว่างสมาชิกที่มีแนวคิดใกล้เคียงกันในวันหนึ่ง จนเกิดเป็นโครงการฟื้นฟูอนุบาลร้างให้ไม่ห่างรัก ด้วยการจัดการพื้นที่ให้ไม่น่ากลัว(ถางต้นไม้ ดายหญ้า) และเริ่มแบ่งพื้นที่ในการปลูกผักสวนครัวที่ตนเองอยากจะปลูก

 จนกระทั่ง ในช่วงสถานการณ์โควิด19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็นอย่างมาก ทั้งคนว่างงาน ต้องมีการกักตัวในชุมชน กว่า 60 หลังคาเรือน และแหล่งอาหารถูกปิด (ตลาดชุมชนถูกปิด) ซึ่งเป็นจังหวะที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ “สวนผักคนเมือง” ซึ่งสวนผักคนเมืองได้ให้โอกาส ความรู้ และงบประมาณ ในการบริหารพื้นที่ร้างส่วนนี้ให้กลับมามีชีวิต สามารถปลูกผักได้อย่างถูกวิธี สามารถบริหารจัดการแปลงได้ สามารถผลิตปุ๋ย/น้ำจุลินทรีย์เองได้ พื้นที่ร้างตรงนี้ จึงกลายเป็นพื้นที่สร้างอาหารทั้งมิติของการเยียวยาปากท้อง และการเยียวยาความสัมพันธ์ในชุมชนให้แน่นแฟ้น เมื่อผักมีมากก็แบ่งปัน และหากใครต้องการผักปลอดสารพิษก็มาสนับสนุนในราคาย่อมเยาว์ รวมถึงเด็กเล็กได้ใช้พื้นที่แปลงผักนี้ เป็นห้องเรียนธรรมชาติช่วงโรงเรียนปิดให้เรียนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด และผู้สูงอายุก็มาใช้พื้นที่ในการพบปะ ออกกำลังกาย (รดน้ำ พรวนดิน) นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นดีสำหรับครัวกลางที่ทำหน้าที่แจกจ่ายอาหารช่วงวิกฤติ จากชุมชนเมืองกลายเป็นชุมชนสัมพันธ์

ปัจจุบัน “ที่ร้าง..ไม่ห่างรัก ร่วมปลูกผัก เพื่อชุมชน” กลายเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนอีกหลายกลุ่ม ให้เห็นคุณค่าของการทำเกษตรในเมือง และเริ่มลงมือสร้างพื้นที่อาหารในบ้าน และชุมชนของตนเอง

ที่ตั้ง  หมู่บ้านสินสมบูรณ์ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทสาคร 7

ช่องทางการติดต่อ  *หากต้องการเข้ามาเยี่ยมชม* กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 080-776-5897, 085-1809169

FB : ที่ร้าง ไม่ห่างรัก ร่วมปลูกผัก เพื่อชุมชน

การให้บริการ เปิดให้บริการจัดอบรมพื้นที่ฐานการทำเกษตรในเมือง การทำพื้นที่อาหารของชุมชนเมือง ตั้งแต่การออกแบบพื้นที่ การทำปัจจัยการผลิต การวางแผนการเพาะปลูกอย่างเป็นระบบ และหมุนเวียนเพื่อป้องการโรคพืชและแมลงศัตรูพืช การปลูกพืชผักที่หลากหลาย จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงการรับคณะศึกษาดูงานที่สนใจเรียนรู้การทำสวนผักชุมชน 

*อาจมีค่าใช้จ่าย สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงาน, การจัดอบรม, และการให้บริการใช้สถานที่ เป็นต้น ขอรายละเอียดจากศูนย์เรียนรู้ฯ