ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองสวนบำบัดสีชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ทำความรู้จักศูนย์เรียนรู้ฯ ด้วยจุดเด่นของพื้นที่กว่า 9 ไร่ที่ใกล้ชิดติดลำธารเล็กๆ และทิวเขา และ “ผู้คน” ที่มีจุดร่วมคือความสนใจในวิถีชีวิตทางเลือก ทั้งการสร้างอาหารด้วยตัวเอง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านกิจกรรมเยียวยา อาทิ การใช้ศาสตร์มันดาลา เพื่อปรับจูนความคิดและพลังงานให้กลับสู่เชิงบวก นำโดย หมอจิ๊บ ญาดา จำนงค์ทอง หนึ่งในนักจิตบำบัด สมาชิกเครือข่ายสวนผักสีชา ซึ่งหมอจิ๊บบอกว่าช่วงโควิดพื้นที่ตรงนี้ได้ทำงานในมิตินี้อย่างเต็มศักยภาพ และมีแผนว่าจะเติบโตเป็นพื้นที่เปิดที่เชื่อมโยงกับวงกว้างมากขึ้น วันนี้ “สวนผักสีชา” มีเป้าหมายอย่างไร เหล่าสมาชิกก็ตอบด้วยรอยยิ้มว่าคือการผลักดันพื้นที่ให้เติบโตเป็นพื้นที่สร้างเครือข่าย เชื่อมโยงผู้คนให้เข้ามาร่วมสร้างพลังงานดีๆ ไปด้วยกัน ผ่านทั้งสวนผัก กิจกรรมบำบัด พื้นที่ตลาด และผ่านการส่งต่อเมล็ดพันทางความคิดให้งอกงาม เชื่อมโยงการเรียนรู้จากคน 3 วัย คือ วัยเด็ก วัยทำงาน และผู้สูงวัย

“ธรรมชาติของการทำสวนผักและคนปลูก” จริงๆแล้ว การพัฒนาพื้นที่ในทางกายภาพก็มีความเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องเข้าในและยอมรับ เพราะการจะทำสวนผักหรือพื้นที่สวนบำบัดขึ้นมาสักแห่ง มีองค์ประกอบหลายอย่างมาก ตั้งแต่ธรรมชาติของพื้นที่ ธรรมชาติของผู้คนที่จะมาร่วมปลูกผักซึ่งมีความหลากหลายมาก ถ้าคนทำงานไม่เข้าใจธรรมชาติของผู้คนที่เข้ามาทำงานร่วมกันก็จะทำงานยากมาก ยกตัวอย่าง “ธรรมชาติของการทำสวนผัก” ที่เราต้องเข้าใจ

“ธรรมชาติของกิจกรรมบำบัดและเครือข่าย” เวลาไปร่วมกิจกรรมสวนผักบำบัดแห่งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นแต่ละครั้งมีความแตกต่างหลากหลาย ซึ่งเมื่อเราถามหมอจิ๊บว่า วันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง หมอจิ๊บก็จะบอกเพียงว่า วันนี้เตรียมกิจกรรมนี้ไว้ๆ แต่ทั้งหมดไว้ประเมินข้างหน้าอีกทีว่าคนที่เข้ามาเขาจะทำอะไร อยากทำอะไร บางครั้งสิ่งที่เตรียมไว้ก็อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เข้าเป็น และตบท้ายว่า “เอาไว้ให้ธรรมชาติจัดสรร ให้ทุกอย่างดำเนินไปตามธรรมชาติที่จะนำทางไป”

การอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการบำบัดเยียวยา จริงๆ แล้วมีงานวิจัยจำนวนมากที่ให้ข้อมูลสำคัญว่า การได้ใช้เวลาอยู่ในพื้นที่สีเขียว อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ได้สัมผัสดิน สัมผัสต้นไม้ หรือการได้ขุดดิน ทำสวน ได้ออกกำลังกายก็ถือว่าได้บำบัดเยียวยาแล้ว กิจกรรมต่างๆ เป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยนำทางให้เขาได้เข้าไปอยู่กับธรรมชาติ สัมผัสกับธรรมชาติ การมีช่วงเวลาได้นิ่งเงียบอยู่กับตัวเอง ได้ลงไปสำรวจตัวเอง ซึ่งหมอจิ๊บบอกว่า จริงๆ แล้วธรรมชาติของการบำบัดที่เครือข่ายสวนผักบำบัดสีชาใช้ คือ

  • เป็นพื้นที่สบายใจ ให้รู้สึกปลอดภัย ไว้วางใจเป็นธรรมชาติ และสบายใจที่ยอมรับและเข้าใจตนเอง
  • ให้เวลาตนเองมากพอ ที่จะได้สำรวจ และอยู่กับตัวเอง
  • เปิดพื้นที่ความเป็นเด็กและความเป็นธรรมชาติ
  • อบอุ่น เปิดกว้าง อิสระ และเป็นตัวเองได้ตลอดเวลา
  • เปิดโอกาสให้หัวใจได้แปรเปลี่ยน

เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เป็นครูของกันและกัน ไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อเราเดินเข้าไปในพื้นที่สวนผักบำบัดนี้ ทุกคนจะเรียกขานคำว่า “ครู” นำหน้าชื่อของทุกคนก่อน ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเด็ก วัยรุ่น วัยกลางคน หรือวัยผู้สูงอายุ เพราะเชื่อว่าคนแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเอง ทุกคนมีความเก่ง ความถนัด เป็นบทเรียน เป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กันและกันได้ ด้วยความเชื่อเช่นนี้ เรื่องราวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้จึงไม่ใช่เป็นเป็นการจัดกิจกรรมโดยใคร…. หรือเพื่อใคร…. แต่ถือว่าทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่ทุกคนมีส่วนสำคัญในการแลกเปลี่ยน สร้างการเรียนรู้ และเป็นครูให้กันทั้งหมด สวนผักแห่งนี้จึงเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้คนที่หลากหลาย ใครถนัดเรื่องไหน ชื่นชอบเรื่องไหนก็มาแบ่งปัน มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆ ที่นี่จึงมีกิจกรรมตั้งแต่ จิบชาสมุนไพร สอนปรุงดิน สอนปลูกผัก สอนเลี้ยงไส้เดือน สอนโยคะ สอนร้องเพลง สอนรำไทย สอนศิลปะ สอนการเล่นกับธรรมชาติ การเล่นแบบเด็กๆ ฯลฯ การเปิดโอกาสให้คนได้เห็นศักยภาพ เห็นคุณค่าในตนเอง ถือเป็นเรื่องสำคัญการบำบัดเยียวยา

“สวนผักบำบัด คือ การเรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเอง เข้าใจชีวิต เข้าใจข้างในของตนเอง ดังนั้นการทำงานของเรา การทำสวนผักของเรา ทุกคนต้องเข้าใจการทำสวนเพื่อตัวเราเองก่อนใครๆ เพราะถ้าเราไม่มีความสุข คนใกล้ตัวก็จะไม่มีความสุขไปด้วย และเข้าใจความสำเร็จที่แท้จริง คือความสุขระหว่างทาง.. คือความสุขของทุกๆ คน ความสุขของเราอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สังคมคาดหวัง หรือเรื่องใหญ่โต แต่สิ่งที่เราไม่ควรละเลย คือ การดูแลจิตใจตัวเราเอง เป็นอันดับแรก ซึ่งพื้นที่ของสวนผัก หรือสวนผักบำบัดเป็นจุดเชื่อมโยงสัมพันธภาพอันดีและความไว้วางใจ ระหว่างธรรมชาติในตัวเราและธรรมชาติรอบๆตัวเรา” #สวนผักบำบัดสีชา เป็นพื้นที่แบบไหน?? คำตอบคือ… เป็นพื้นที่ “สบายใจ” เป็นพื้นที่ “ปลอดภัย”

ที่ตั้ง  สวนผักบำบัดสีชา 402/19 หมู่ 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ช่องทางการติดต่อ  *หากต้องการเข้ามาเยี่ยมชม* กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 089-446-4756, 094-969-1978

FB : สีชา การกาแฟ

การให้บริการ มีกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมอบรมปลูกผัก กิจกรรมสวนผักบำบัด ตลาดอาหารอินทรีย์ กิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ของเด็ก และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารเพื่อสุขภาพจากผลผลิตของเครือข่าย เชื่อมโยงการเรียนรู้จากคน 3 วัย คือ วัยเด็ก วัยทำงาน และผู้สูงวัย

*อาจจะมีค่าใช้จ่าย สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงาน, การจัดอบรม, และการให้บริการใช้สถานที่ เป็นต้น ขอรายละเอียดจากศูนย์เรียนรู้ฯ