City Farm Market เดือนพฤษภาคม 2566

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 – 15.00 น.

ณ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ไทรม้า นนทบุรี

พบกับ เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ยกขบวน ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ วัตถุดิบไร้สารเคมี ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มและอาหารพร้อมทาน

ท่ามกลางบรรยากาศสวนเกษตรในเมือง

พิกัด มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) สำนักงานไทรม้า https://maps.app.goo.gl/rzqcTdHztCc2h4Pr6

สำหรับใครที่สะดวกเดินทางด้วยรถสาธารณะ สามารถเดินทางด้วย MRT สถานีไทรม้า ทางออก 3

และต่อรถแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้ค่ะ (3.8 กม. / 7 นาที จาก MRT ไทรม้า)

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนอบรม และได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม “พื้นฐานการทำสวนผักฉบับคนเมือง” แล้ว

พบกันในห้องอบรมเล็ก เวลา 10.00 – 14.00 น. ได้เลยค่า