ชวนปลูกย่าน สร้างเมือง กับเทศกาล พระโขนง-บางนา กรีน เฟสติวัล

สวนผักคนเมือง ขอเชิญชวนชาวย่านและชาวเมืองมาปลูกย่าน สร้างเมืองกันในเทศกาล “พระโขนง-บางนา กรีน เฟสติวัล” เทศกาลสีเขียวที่เหมาะกับคนกรีนๆ ในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งเสวนาสาธารณะและนิทรรศการออกแบบพื้นที่นำร่องสวน 15 นาที ย่านพระโขนง-บางนา ที่จะขอให้ทุกท่านมาช่วยให้ความเห็นและขับเคลื่อน ตลาดสีเขียวสำหรับสายกรีนเน้นช็อปเน้นชิมผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้ารักษ์โลก ตลาดของดีของดังของย่าน เวิร์คช็อปสำหรับสายกรีนเน้นทำกิจกรรม หรือจะมาเดินเล่น นั่งชิวๆ นั่งฟังดนตรียามเย็นในสวนก็ยังได้

วันที่ 29 – 30 เมษายน 2566 เวลา 08.00 – 20.00 น. ณ สวนเพลินพระโขนง (พื้นที่สํานักงานขนส่งกทม. พื้นที่ 3) เราขอชวนทุกท่านมาปลูกย่าน สร้างเมืองกันในเทศกาล “พระโขนง-บางนา กรีน เฟสติวัล”

พบกับกิจกรรมมากมาย ได้แก่

เสวนาสาธารณะ “ปลูกย่าน สร้างเมือง ด้วยสวน 15 นาที”

ร่วมรับฟังการเสวนาสาธารณะ เล่าเรื่องราวแนวคิดการออกแบบและการขับเคลื่อนการพัฒนาสวน 15 นาที ในย่านพระโขนง-บางนา วันที่ 29 เม.ย. 2566 เวลา 09.10 – 10.30 น. ณ สวนเพลินพระโขนง (พื้นที่สํานักงานขนส่งกทม. พื้นที่ 3)

ร่วมเสวนาโดย

คุณชัยรัตน์ สุระจรัส ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักงานออกแบบระฟ้า จำกัด

– คุณสมเกียรติ โชควิจิตรกุล กรรมการและผู้ก่อตั้ง บริษัท แลนด์สเคปคอลลาบอเรชัน จำกัด

– ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

– คุณปรีชญา นวราช กรรมการบริษัท พี-เนอ เออร์เบิ้น อาร์คิเต็ค จำกัด

ดำเนินรายการโดย คุณพิชญาพร โพธิ์สง่า

ถ่ายทอดสดทาง Facebook page: UDDC และ The Active

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/32c2JS524iumE88Z9

เสวนาสาธารณะ “คิดจะปลูก ปลูกผักในกรุงเทพฯ”

ร่วมรับฟังการเสวนาสาธารณะ พูดคุยประเด็นการจัดทำพื้นที่เกษตรในเมือง ที่จะมาพูดคุยกันตั้งแต่แนวคิดริเริ่ม การดำเนินการจริง ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายภาคส่วนที่ขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่เกษตรในเมือง วันที่ 30 เม.ย. 2566 เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ สวนเพลินพระโขนง (พื้นที่สํานักงานขนส่งกทม. พื้นที่ 3)

ร่วมเสวนาโดย

คุณพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

– คุณวรางคนางค์ นิ้มหัตถา หัวหน้าโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน

– คุณรัชพล ไกรจิรโชติ กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าเซ็นเตอร์วัน

– คุณอรอุมา สาดีน ผู้จัดการ SAFETist Farm

ดำเนินรายการโดย คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ รองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

ถ่ายทอดสดทาง Facebook page: UddC และ The Active

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/76LQLtJJjbcEjqBN7

เวิร์คช็อป “ปรุงรสปุ๋ย ลุยปลูกผัก”

ร่วมเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการปลูกในภาชนะ การปลูกแนวตั้งหรือการปลูกบนโต๊ะ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน ย้ายกล้า ไปจนถึงการดูแลรักษา แบบฉบับง่ายๆ ที่มือใหม่ก็ทำได้ โดยทีมงานมืออาชีพจากสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร วันที่ 29-30 เม.ย. 2566 เวลา 16.00 -17.00 น. ณ สวนเพลินพระโขนง (พื้นที่สํานักงานขนส่งกทม. พื้นที่ 3)

จัดเต็มความรู้ถึง 2 วัน กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วย

คุณรุ่งนภา ตรีแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม

– คุณจันทรัศม์ จันทรศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

– คุณทิพยรัตน์ ชนะชัย นักวิชาการการเกษตร ระดับปฏิบัติการ

– คุณจรัญญา ธรรมนู นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

– คุณอรุณรุ่ง ไทยะชูวงศ์กุล นักวิชาการการเกษตร ระดับปฏิบัติการ

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/NjUrPF6cZAHBRpsx5

ตลาดสีเขียว Green market ร่วมเดินช็อปปิ้งกินของอร่อย จากผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสาร สินค้าจากพืชผัก โดยเครือข่ายสวนผักคนเมือง และ safetist farm วันที่ 29-30 เม.ย. 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น.

ตลาดของดีของดังย่าน ร่วมเดินช็อปปิ้งกินของอร่อย ของดีของดัง จากชุมชนย่านพระโขนง-บางนา วันที่ 29-30 เม.ย. 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น.

ดนตรีในสวน ร่วมผ่อนคลายผ่านเสียงเพลงและการแสดง โดยศิลปินชาวย่านพระโขนง-บางนา วันที่ 29-30 เม.ย 2566 เวลาตั้งแต่ 18.00-20.00 น.

จัดโดย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาฯ (UDDC-CEUS) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร / สสส. / แผนงานคนไทย 4.0 / มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน / สวนผักคนเมือง / safetist farm / The active / บ้านและสวน / Room book / Living Asean / National Geographic Thailand

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ / รูปแบบกิจกรรม / สถานที่ ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันจัดงาน