ปรุงดิน ปลูกผักในเมือง 
ดูทั้งหมด >>

 โชว์พราว ข้าวพื้นบ้าน "ทางเลือก ทางรอดข้าวไทย"  
ดูทั้งหมด >>
 สวนผักปลูกชีวิต : Growing in (edible) Garden ตอนที่ 2  
 สวนผักปลูกชีวิต : Growing in (edible) Garden  
 สวนผักโรงพยาบาล เปลี่ยนแปลงชุมชน 
ดูทั้งหมด >>

   CERES ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน   
   ประกาศผลการประกวดสวนผักปลูกชีวิต: Growing in (edible) Garden 
   ตัวถูกกักกัน แต่ใจอิสระในสวนผักเรือนจำ  
   596 Acres : เมื่อโปรแกรมพาคนอยากทำสวนผักชุมชนกับพื้นที่รกร้างมาพบกัน 
   ผืนดิน จิตวิญญาณ และสังคม: Soil Soul Society 
   สวนผักปลูกชีวิตเยาวชน 
ดูทั้งหมด >>

 ผักดองของอร่อย  
ดูทั้งหมด >>

   วิจัยพบ การปลูกผักช่วยผู้ติดเชื้อ HIV ลดความทุกข์ทรมานใจอย่างรุนแรง (distress) และทำให้สุขภาพดีขึ้น  
ดูทั้งหมด >>

 ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ 
 ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way 
 ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา (สุขุมวิท 62) 
ขอบอกว่าใครที่มาที่นี่แล้ว มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มาที่สวนผักบ้านคุณตาแล้ว เกิดแรงบันดาลใจ อยากจะกลับไปปลูกผักที่บ้านของตนเองและอยากกลับมาที่สวนผักบ้านคุณตาอีก
 ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาเจ้าชายผัก (ลาดพร้าว 71)  
ร่วมเรียนรู้ ออกเเบบ เเละลงมือปลูกความสุขในบ้านคุณ ในสวนผักกลางเมือง
 เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ 
เรียนรู้การพึ่งตนเอง การปลูกผักในเมือง ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำสบู่เเชมพู ทั้งภาคทฤษฎีเเละปฏิบัติ
ดูทั้งหมด >>

โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber