ปลูกผักอย่างไรให้สุขภาพดีทั้งคนทั้งผัก  
ดูทั้งหมด >>

 เชิญร่วมเรียนรู้การปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต ในลานสวนผักคนเมือง ในงานมหกรรมอาหารเเละสุขภาพวิถีไท ครั้งที่1  
ดูทั้งหมด >>
 ผักกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้เด็ก  
 สวนผักคนไร้บ้าน: จากผู้ขอกลายเป็นผู้ปลูก ปัน และให้อาหาร  
 สวนผักปลูกชีวิต : Growing in (edible) Garden ตอนที่ 2 
ดูทั้งหมด >>

   ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งโครงการขนาดเล็กเพื่อร่วมสร้างและขยายพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรในเมืองที่เชื่อมโยงกับมิติต่างๆด้วยกัน  
   วิจัยผลการทำสวนผักต่อการบำบัดรักษาโรคทางกายเเละใจ 
   สวนผักริมถนน สร้างชุมชนน่าอยู่  
   วิจัยพบหลักสูตรเเละกิจกรรมในโรงเรียนช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเด็ก 
   Agrihood หมู่บ้านพร้อมสวนผัก 
   เปลี่ยนแปลงเมือง : Make a Difference 
ดูทั้งหมด >>

 เพาะเห็ดง่ายๆด้วยขอนไม้  
ดูทั้งหมด >>

   การหวนกลับไปหาการเกษตรช่วยสร้างเมืองแห่งอนาคตได้อย่างไร?: คำตอบจากเบอร์ลิน  
ดูทั้งหมด >>

 ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ 
 ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way 
 ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา (สุขุมวิท 62) 
ขอบอกว่าใครที่มาที่นี่แล้ว มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มาที่สวนผักบ้านคุณตาแล้ว เกิดแรงบันดาลใจ อยากจะกลับไปปลูกผักที่บ้านของตนเองและอยากกลับมาที่สวนผักบ้านคุณตาอีก
 ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาเจ้าชายผัก (ลาดพร้าว 71)  
ร่วมเรียนรู้ ออกเเบบ เเละลงมือปลูกความสุขในบ้านคุณ ในสวนผักกลางเมือง
 เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ 
เรียนรู้การพึ่งตนเอง การปลูกผักในเมือง ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำสบู่เเชมพู ทั้งภาคทฤษฎีเเละปฏิบัติ
ดูทั้งหมด >>

โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber