เทคนิคจุลินทรีย์และน้ำหมัก สูตรบ้านเจ้าผัก (ต่อ)  
ดูทั้งหมด >>

 สวนผักคนเมืองชวนมางานเสวนา “อาหาร คน เมือง”  
ดูทั้งหมด >>
 โครงการอบรมวิชาการเกษตรสำหรับประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของ กทม. หัวข้อ พืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ โดยมูลนิธิสุขภาพไทย  
 พื้นที่ความมั่นคงทางอาหารกลางกรุง 
 กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความรู้พื้นฐานการทำเกษตรในเมือง 
ดูทั้งหมด >>

   เกษตรอินทรีย์ ณ 60 องศาเหนือเส้นศูนย์สูตร  
   Willem Van Cotthem วัยหลังเกษียณที่อุทิศเพื่ออาหาร  
   Living Lots NYC : คืนชีวิตให้กับพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในนครนิวยอร์ก 
   ‘Urby’ อพาร์ตเมนต์ที่มีสวนผัก 
   From Disasters to Green : เรียนรู้จากภัยพิบัติ 
   เมื่อเกษตรกรแอฟริกันออกมาเปลี่ยนดินให้เป็นข้อมูล... 
ดูทั้งหมด >>

 น้ำสลัดจากข้าวหอมสนั่นทุ่ง  
ดูทั้งหมด >>

 หมี่เบตงผัดซอสเพสโต้ใส่หอยหลอด  
ดูทั้งหมด >>

 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน: พืชสมุนไพรไทย (Ethnobotany: Thai medicinal plants)  
ดูทั้งหมด >>

 ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way 
 ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา (สุขุมวิท 62) 
ขอบอกว่าใครที่มาที่นี่แล้ว มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มาที่สวนผักบ้านคุณตาแล้ว เกิดแรงบันดาลใจ อยากจะกลับไปปลูกผักที่บ้านของตนเองและอยากกลับมาที่สวนผักบ้านคุณตาอีก
 ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาเจ้าชายผัก (ลาดพร้าว 71)  
ร่วมเรียนรู้ ออกเเบบ เเละลงมือปลูกความสุขในบ้านคุณ ในสวนผักกลางเมือง
 เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ 
เรียนรู้การพึ่งตนเอง การปลูกผักในเมือง ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำสบู่เเชมพู ทั้งภาคทฤษฎีเเละปฏิบัติ
 ศูนย์อบรมสวนเกษตรดาดฟ้า หลักสี่ 
เรียนรู้การทำเกษตรบนพื้นปูน การทำน้ำหมักชีวภาพ ฮอร์โมน เพาะถั่วงอก พร้อมลงมือปฏิบัติจริง ที่ดาดฟ้าสำนักงานเขตหลักสี่

โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber