ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่รกร้าง @ Kebun-Kebun Bangsar

พื้นที่ที่เคยถูกทิ้งร้าง ไร้คนสนใจ แท้จริงแล้ว มีศักยภาพมากมายที่ซ่อนอยู่ หากเราร่วมใจ และลุกขึ้นมาช่วยกันลงมือทำ

Seedwebs

August 28, 2018