กระถางประสิทธิภาพสูง 7 วันรดน้ำ 1 ครั้ง

หนึ่งในนวัตกรรม หรือรูปแบบการปลูกผักที่ได้รับความสนใจไม่น้อยที่เครือข่ายสวนผักคนเมืองได้ทดลองและนำมาแบ่งปันกัน ในลานสวนผักคนเมือง งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 13 ที่ผ่านมา ก็คือ กระถางประสิทธิภาพสูง ที่เขาว่าประหยัดน้ำ ประหยัดปุ๋ย พืชโตไว 

Seedwebs

November 6, 2018