เกษตรในเมืองกับการเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภค ลดระยะห่วงโซ่อาหารในเมือง @เบโลโอรีซอนชี ประเทศบราซิล

ครั้งที่แล้วได้เล่าถึงประสบการณ์ของเมืองฮาวาน่า ประเทศคิวบาในภาพใหญ่  ในระดับนโยบายและแผนการขับเคลื่อนเรื่องเกษตรในเมือง ไปแล้ว คราวนี้ขอหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ของการเดินทางของเกษตรในเมือง ผ่านกลุ่มคนเล็กๆ ที่เมืองเบโลโอรีซอนชี ประเทศบราซิล ให้ฟังกันบ้าง

Seedwebs

September 14, 2018