เปลี่ยนพื้นที่รอนสิทธิ์แนวเสาไฟฟ้าแรงสูง เป็นพื้นที่ปลูก ปัน กิน @ โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์

 “ต้องขอบคุณ และยกความดีให้บรรพบุรุษ ที่ปลูกฝังให้เรารักสีเขียว” ดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ ผู้จัดการโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ กล่าว เมื่อพูดถึงแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยเป็นที่ร้าง เต็มไปด้วยเศษหิน เศษอิฐ เศษปูน ที่เหลือจากการก่อสร้าง ให้เป็นพื้นที่สีเขียวกินได้ขึ้นมา

Seedwebs

September 13, 2018