5 เคล็ดลับการปลูกผักบนระเบียง จากผู้ได้ชื่อว่า Father of Terrace Gardening

ที่บังกาลอร์ (Bangalore ) ประเทศอินเดีย  Dr. Viswanath Kadur ได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกเรื่องการทำสวนผักบนระเบียงที่สำคัญ ถึงกับได้รับการขนานนามว่าบิดาแห่งสวนผักบนระเบียง  

Seedwebs

July 17, 2018