Brooklyn Grange : สวนผักดาดฟ้าที่ปลูกบนดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นมากกว่าพื้นที่ผลิตอาหาร

ท่ามกลางความเจริญทางเทคโนโลยี มีนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมาย เพื่อตอบโจทย์การผลิตอาหารของคนเมืองที่มีพื้นที่จำกัด หากเราค้นหาในโลกอินเตอร์เนท รูปแบบการปลูกผักที่กำลังเป็นที่นิยมไม่น้อยก็มีทั้งนวัตกรรมการปลูกผักแนวตั้งแบบไม่ต้องใช้ดินบ้าง หรือการปลูกผักในอาคารแบบไม่ต้องใช้ทั้งดิน และแสงอาทิตย์บ้าง ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าช่วยผลิตอาหารให้กับคนเมืองได้ไม่น้อย

Seedwebs

October 5, 2020

สวนผักดาดฟ้า แหล่งอาหารกับการจัดการน้ำฝนของคนเมือง

แม้ว่าอุทกภัยจะถือเป็นภัยธรรมชาติอย่างหนึ่ง แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า หนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ำท่วมที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากมายนั้นมากจากการใช้ที่ดินผิดประเภทอย่างไร้ทิศทาง

Seedwebs

September 3, 2018