ปลูกอาหารบนที่ทิ้งร้างในเมือง : หาเลี้ยงชีพตามความฝัน

หลายคนร่ำเรียนจนจบ แต่ยังไม่พบความฝัน หรือสิ่งที่ตัวเองรักที่จะทำ หลายคนพบความฝัน แต่ทำหล่นหาย ด้วยเงื่อนไขบ้างอย่างในชีวิต ในขณะที่บางคนพบความฝัน และเลือกที่จะเดินตามฝัน อย่างไม่หวั่นเกรง

Seedwebs

November 21, 2018

Copenhagan Food Cooperative : สหกรณ์อาหารปลอดภัยเป็นจริงด้วยพลังคนอาสา

เชื่อว่าหลายคนตระหนักถึงเรื่องสารเคมีตกค้างในอาหาร และอยากจะมีอาหารที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีไว้กินกันมาขึ้นเรื่อยๆ แต่ดูเหมือนหลายคนก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดเรื่องสถานที่ซื้อ หรือข้อจำกัดเรื่องราคา ว่าผักที่ขึ้นชื่อว่า Organic มักจะราคาสูง

Seedwebs

September 16, 2018