การปลูกและการดูแลพืชผักในฤดูฝน

การปลูกพืชผักในฤดูฝนนั้น ในบางครั้งอาจดูเหมือนว่าสามารถทำได้ง่ายกว่าฤดูอื่นๆ เนื่องจากเป็นช่วงที่ฝนตก และไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำทางการเกษตร

Seedwebs

June 12, 2018

ปลูกผักหน้าฝน

หน้าฝนอย่างนี้ พืชผักบางชนิดอาจเติบโตงอกงามขึ้นมาเอง เราจะมีวิธีการจัดการดูแลและปลูกผักยิ้มรับฝนอย่างไรดี เพื่อไม่ให้พืชผักเสียหายหรือเป็นโรคร้าย

Seedwebs

February 25, 2018