ปลูกผักหน้าฝน

หน้าฝนอย่างนี้ พืชผักบางชนิดอาจเติบโตงอกงามขึ้นมาเอง เราจะมีวิธีการจัดการดูแลและปลูกผักยิ้มรับฝนอย่างไรดี เพื่อไม่ให้พืชผักเสียหายหรือเป็นโรคร้าย

Seedwebs

February 25, 2018