รู้จักตลาดสั่งจองล่วงหน้า Pre-Order : ตลาดเกื้อกูลผู้ผลิตและผู้บริโภค

หากอยากมีอาหารที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี เป็นมิตรกับทั้งผู้บริโภค ผู้ผลิต และสิ่งแวดล้อม เราผู้บริโภค ก็มีสามารถมีส่วนที่ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงได้

Seedwebs

October 29, 2018