เยียวยาบาดแผลภายใน และบาดแผลร่วมของสังคม ด้วยชุมชน และความสัมพันธ์

มีโอกาสได้ฟัง Communities for Future Online Summit  ซึ่งได้เชิญบุคคลสำคัญมากมายที่มาบทบาทสำคัญในการทำงานด้านต่างๆ เพื่อสร้างสังคมใหม่ให้เกิดขึ้น ท่ามกลางปัญหาความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเผชิญอยู่  หนึ่งในบุคคลเหล่านั้น คือ Thomas Hubl ครูทางด้านจิตวิญญาณ ที่คิดริเริ่มโครงการ Pocket Project ขึ้น เพื่อทำงานเยียวยาบาดแผลร่วมของสังคม หรือ collective trauma ซึ่งมีผลต่อการกระทำ และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้

Seedwebs

February 14, 2020