Be the change : จงเป็นความเปลี่ยนแปลง

ช่วงหลายปีให้หลังมานี้ เราเห็นความป่วยไข้ของโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จากสิ่งที่ดูเหมือนไกลตัว ก็ขยับเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝุ่นควัน มลพิษทางน้ำ ทางอากาศ สารพิษในอาหาร ไปจนถึงเรื่องน้ำท่วม ฝนแล้ง อากาศร้อนจัด ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง และล่าสุดที่ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนอย่างไม่เลือกเพศ วัย เชื้อชาติ หรือศาสนาใดๆ ก็คือโรคระบาดโควิด 19 สิ่งที่มิอาจปฏิเสธได้ก็คือ พวกเราชาวมนุษย์ เป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดความป่วยไข้เหล่านี้ขึ้นมา

Seedwebs

April 30, 2020