เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 8 ‘พื้นที่อาหารของเมือง’

เทศกาลสวนผักคนเมือง กลับมาพบทุกท่านอีกครั้ง….และครั้งนี้เป็น #ครั้งที่8

พร้อมความภูมิใจนำเสนอประสบการณ์ จากงานสร้างพื้นที่การผลิต เชื่อมโยงอาหารให้กับเมือง ยาวนานนับสิบปี ร่วมกับชุมชนเมืองหลากหลายรูปแบบ จนเกิดรูปธรรม และ องค์ความรู้ที่น่าสนใจ เราจึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแบ่งปันกับเรา


โดยเฉพาะช่วงเวลา 3 – 4 ปีมานี้ ที่เราทุกคน โดยเฉพาะคนเมืองล้วนได้รับผลกระทบจากวิกฤติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ฝนแล้ง น้ำท่วม ผลผลิตเสียหาย ไม่ว่าวิกฤติจะเกิดขึ้นในพื้นที่ใดก็ตาม แต่ล้วนส่งผลกระทบต่อพื้นที่เมืองทั้งสิ้น ทำให้อาหารขาดแคลน มีราคาแพง และในความแพงยังมีความไม่ปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มชมชนเมืองที่เป็นผู้เปราะบางในสังคม ไม่ว่าจะเป็น เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้มีรายได้ต่ำ ฯลฯ ยิ่งได้รับแรงกระทบเหล่านี้ รุนแรงกว่าคนกลุ่มอื่น ๆ เพราะค่าใช้จ่ายด้านอาหารมีสัดส่วนมากถึง 35% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับคนทั่วไป และมากกว่า 50% สำหรับคนจนและผู้มีรายได้น้อย


“การที่ชุมชนจะสามารถผลิตอาหารให้คนในชุมชน การที่เมืองจะสามารถผลิตอาหารเพื่อคนเมืองให้ได้ แม้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็มีความหมาย และ มีนัยสำคัญ

แต่การทำงานของสวนผักคนเมืองไม่ได้ขีดเส้นเอาไว้ที่การผลิตเองเท่านั้น แต่เราสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายผู้ผลิตโดยตรง สร้างความมั่นคงในเศรฐกิจรายได้ให้ชุมชนผู้ผลิตเพิ่มศักยภาพในการผลิตอาหารปลอดภัยมีคุณภาพ สร้างตลาดที่เป็นธรรม เพื่อเป็นจิ๊กซอต่อเติมภาพของระบบอาหารที่มั่นคงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยืนยันได้จากประสบการณ์การเชื่อมโยงอาหารจากชนบทมาแบ่งปันคนเมืองในยุควิกฤติโควิด-19 ที่เราจับมือกันข้ามผ่านมาด้วยความเข้มแข็ง…


ในงานท่านจะได้พบกิจกรรมน่าสนใจมากมายที่สร้างสรรค์และเชื่อมโยง ผู้คน ความรู้
ชมนิทรรศการ “พื้นที่อาหารของเมือง”

ร่วมสํารวจเส้นทางพื้นที่อาหารของเมือง ชมรูปธรรมของพื้นที่อาหารของเมือง ตั้งแต่การผลิต – การเชื่อมโยงและกระจาย อาหาร – การบริโภคที่คุณก็เป็นส่วนหนึ่งได้


ชวนมาช็อปกระจายกับ City Farm Market และเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
พบร้านค้าโดยผู้ผลิต ผู้แปรรูป จากเครือข่ายสวนผักคนเมือง และเครือข่ายเกษตรกรรายย่อยจากหลากหลายระบบการผลิตแบบยั่งยืน ที่พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ของกินของใช้เปี่ยมคุณภาพ อย่าลืมหิ้วตะกร้าใบเก่ง สะพายถุงผ้าใบโต มาหอบหิ้วของดีกลับบ้าน


เสวนา ‘ออกแบบอนาคตเมืองด้วยพื้นที่อาหาร’
มาร่วมกันฟังแนวคิด ประสบการณ์ในการผลิตอาหารและสร้างพื้นที่อาหารของคนเมือง ภายใต้ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของพวกเรา และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การสร้างเมืองที่จัดการอาหารได้อย่างยั่งยืน


ลานกิจกรรม อบรมและสาธิต มากมาย เช่น…

– ลานสวนผักบำบัด พื้นที่อาหาร พื้นที่สบายใจ
– ลานสวนผักกับเด็ก ครัวหฤหรรษ์ Kitchen’ fun for kids ก๋วยเตี๋ยวเตาถ่าน x ต้นอ่อนทานตะวัน
– ลานเมืองผลิตอาหาร เทคนิคทําปุ๋ยหมักใบไม้ ปุ๋ยหมัก เศษอาหาร ปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดเก่า โดยชาวสวนผักคนเมือง
– ห้องอบรม การปลูกผัก ในสวนผักชุมชน โดย ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง
– ห้องอบรม ทำผักดองสุดว้าว แหนมเห็ดสุดเจ๋ง โดย ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง
– ห้องอบรมเทคนิคการป้องกันโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 3 ฤดูกาล โดย อาจารย์เกศศิรินทร์ แสงมณี
– ห้องอบรม แป้งข้าวพื้นบ้านในจานอาหารของเมือง โดย PungCraft บ้านเรียนขนมปัง & ยังทําฟาร์ม

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบอาหารของเมืองที่มั่นคง… ไปด้วยกัน
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00-17.00น.
ณ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อีเมล [email protected] และ เพจ สวนผักคนเมือง : ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

เทศกาลสวนผักคนเมืองครั้งที่8 #เทศกาลสวนผักคนเมือง #สวนผักคนเมือง #พื้นที่อาหารของเมือง #CityFarmMarket #WWFThailand