ดาวน์โหลด ปฏิทินปลูกผักและดูแลพืชผักสามฤดู ฟรี!!

สิ้นสุดการรอคอยกับ ปฏิทินปลูกผักและดูแลพืชผักสามฤดู ที่ระลึกในเงานเทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 8 ‘พื้นที่อาหารของเมือง’ พร้อมให้ทุกท่านดาวน์โหลดแล้ว

จากงานเทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2566 สวนผักคนเมือง และภาคีเครือข่าย ได้นำเสนอประสบการณ์ จากงานสร้างพื้นที่การผลิต เชื่อมโยงอาหารให้กับเมืองยาวนานนับสิบปี ร่วมกับชุมชนเมืองหลากหลายรูปแบบ จนเกิดรูปธรรม และ องค์ความรู้ที่น่าสนใจ ที่มีหลากหลายโซนนำเสนอการผลิต การเชื่อมโยง-กระจายอาหาร และการบริโภคที่จะร่วมสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนร่วมกัน  

ตั้งแต่การผลิตอาหารด้วยตนเองของคนเมือง ที่แสดงรูปธรรมอย่างชัดเจนว่าเมืองผลิตอาหารได้ และมีศักยภาพที่จะผลิตอาหารได้อย่างแน่นอน โดยจะต้องศึกษาความรู้ เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรมในพื้นที่เมืองอย่างเข้าใจ ตั้งแต่วางแผนการใช้ที่ดิน เตรียมปัจจัยการผลิต ปลูก ดูแลรักษา และคอยเป็นพี่เลี้ยงเคียงข้างการลองผิดลองถูกของผู้ผลิตมือใหม่ทุกคน จนได้เวลาเก็บเกี่ยวความภาคภูมิใจไปเป็นมื้ออร่อยมีคุณค่า ทั้งครอบครัว ทั้งชุมชน ทั้งเมือง

ชุมชนเมืองมีพื้นที่ว่างที่มีศักยภาพในการผลิตจำกัด การจะปลูกพืชผักได้ ต้องมีแสงแดดเพียงพอ มีน้ำ และพื้นที่สำหรับทำแปลงปลูกหรือตั้งกระถาง เบื้องต้นการประสานงานกับรัฐเพื่อขอใช้พื้นที่สาธารณะซึ่งยังว่างเปล่า แม้กระทั่งขอความอนุเคราะห์ใช้ประโยชน์ที่ว่างของเอกชน เพื่อผลิตอาหารเป็นแนวทางหนึ่งที่เมืองจะผลิตอาหารเองได้ในปริมาณเพิ่มขึ้น

นอกจากจะเพิ่มโอกาสที่คนเมืองจะได้บริโภคอาหารสดใหม่ ลดภาระการขนส่งแล้ว ยังจะเกิดผลกระทบเชิงบวกตามมาอีกหลายด้าน เช่น เกิดภูมิทัศน์กินได้ ลดพื้นที่รกร้างที่เสี่ยงเกิดอาชญากรรม เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ลดมลพิษฝุ่นควัน และสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบ จากการที่เมืองหันมาผลิตอาหารเอง เป็นต้น เหล่านี้อาจสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้พื้นที่ ในเมืองเพื่อทำการผลิตเพิ่มขึ้น

“การที่ชุมชนจะสามารถผลิตอาหารให้คนในชุมชน การที่เมืองจะสามารถผลิตอาหารเพื่อคนเมืองให้ได้ แม้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็มีความหมาย และ มีนัยสำคัญ”

แต่การทำงานของสวนผักคนเมืองไม่ได้ขีดเส้นเอาไว้ที่การผลิตเองเท่านั้น แต่เราสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายผู้ผลิตโดยตรง สร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจรายได้ให้ชุมชนผู้ผลิต เพิ่มศักยภาพในการผลิตอาหารปลอดภัย มีคุณภาพ สร้างตลาดที่เป็นธรรม เพื่อเป็นจิ๊กซอต่อเติมภาพของระบบอาหารที่มั่นคงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ปฏิทินปลูกผักและดูแลพืชผักสามฤดู  จะพาทุกท่านเริ่มต้นการเป็นผู้ผลิตอาหาร ด้วยการเรียนรู้และลงมือสร้างพื้นที่อาหารของตนเอง

🎯 ดาวน์โหลดฟรี กดลิ้งค์

https://drive.google.com/file/d/10qSNzQ6KrB3Hes14fasPcKQEqHEvO3GD/view?fbclid=IwAR3-VfC4bZqXG5oCuONLLr-_mutJlwdvY5rr7NTOzxWwkrzAbdONufLZGRw