กลุ่มปันอาหารปันชีวิต เครือข่ายสวนผักคนเมือง จัดซื้อพันธุ์ข้าวนาปี ฟื้นชีวิตคนลุ่มน้ำมูลตอนกลาง

กลุ่มปันอาหารปันชีวิต นำโดย เครือข่ายสวนผักคนเมือง ร่วมกับ มูลนิธิเกษตกรรรมยั่งยืนประเทศไทย มูลนิธิสุขภาพไทย อยู่ดีมีแฮง และสมาคมคนทาม จัดกิจกรรมชวนปันน้ำใจบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้พี่น้องชาวนากว่า 1,500 ครอบครัว ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ, จ.สุรินทร์ และ จ.ร้อยเอ็ด ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

มีกิจกรรมการระดมเงิน อาทิ การจัดอบรมปลูกผัก ทำเกษตรในเมืองเพื่อนำรายได้จากการลงทะเบียนไปจัดซื้อพันธุ์ข้าว การเปิดรับบริจาค

🚩มียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 461,720.45 บาท

🚩กลุ่มปันอาหารปันชีวิตจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับนาปรัง (7 ธ.ค. 65) 180,000 บาท

🚩คงเหลือเงินบริจาค 281,720.45 บาท เพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับการทำนาปี

เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มปันอาหารปันชีวิต ได้ส่งมอบเงินบริจาค 281,720.45 บาท เพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 เกรดคัดพิเศษ จำนวน 376 กระสอบ กระสอบละ 25 กิโลกรัม จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรัก์และพัฒนาพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร พร้อมจัดส่งไปยัง ศูนย์เรียนรู้ทามมูล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เพื่อกระจายให้กับพี่น้องชาวนาที่รอเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับการทำนาปีในเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะมาถึงนี้

สำหรับพี่น้องชาวนาที่ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวทำนาปรังเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้น ตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่จะได้เก็บเกี่ยวข้าวจากท้องนาแล้ว ระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา พี่น้องชาวนามีความมุ่งมั่นในการฟื้นคืนชีวิตและความมั่นคงทางอาหาร โดยมีโจทย์สำคัญของคนลุ่มน้ำ “ทำนาอย่างไรให้หนีน้ำท่วมให้ได้” โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากนักวิชาการ นำมาผสมกับความชำนาญการในการทำนาของคนท้องถิ่น ประสบการณ์ยาวนานถึง 50-60 ปี มาค้นหาวิธีการเอาตัวรอด เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยกัน

สวนผักคนเมือง และกลุ่มปันอาหารปันชีวิต ชวนไปชมภาพบรรยากาศในแปลงนาและรอยยิ้มของชาวนา ที่ได้ฟื้นชีวิตและความมั่นคงทางอาหารจากเมล็ดพันธุ์ของความห่วงใยและเกื้อกูล

ขอขอบคุณ

❤️ ผู้บริจาค กัลยาณมิตร ที่ได้ร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ช่วยฟื้นชีวิตและความมั่นคงทางอาหารคนลุ่มน้ำมูลตอนกลาง”

❤️ สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย) #ThaiVI ร่วมบริจาคเงิน และช่วยประชาสัมพันธ์บอกข่าวแก่กัลยาณมิตร

❤️เกษตรกรรายย่อย ชาวนา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมถึงช่วยประสานงานระดมการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อพี่น้องคนลุ่มน้ำมูลตอนกลาง

❤️ อาจารย์เติ้ล เกศศิรินทร์ แสงมณี วิทยากรอบรมปลูกผัก 2 ครั้งเพื่อช่วยระดมเงินบริจาค

❤️เคี้ยวเขียว Green Catering สนับสนุนอาหารกลางวันแสนอร่อยให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม

❤️แกนนำกลุ่ม ตัวแทนเครือข่ายต่างๆ ในการทำข้อมูล ประสานงาน

❤️คณะทำงานกลุ่มปันอาหารปันชีวิต อาสาสมัครที่ทั้งเป็นผู้ริเริ่ม กระจายข่าว ระดมทุน ปฏิบัติการ หนุนเสริมกำลังใจ

“เพราะความมั่นคงทางอาหารของพี่น้องในลุ่มน้ำมูลตอนกลาง ก็คือ ความมั่นคงทางอาหารของทุกคน เมือง -ชานเมือง -ชนบท ต้องเชื่อมโยงเกื้อกูลกัน”

#ปันอาหารปันชีวิต#ฟื้นชีวิตและความมั่นคงทางอาหารคนลุ่มน้ำมูลตอนกลาง#เมืองเกื้อกูลชนบท#เราจะไม่ทิ้งกัน