ปลูกผักเดือนกุมภาพันธ์

เข้าใกล้วันแห่งความรักเข้าไปทุกทีแล้ว อย่าลืมปลูกผักที่ปลอดภัยและดีสุขภาพให้คนที่เรารักได้ทานผักดีๆ กันนะค่ะ เดือนกุมภาพันธ์นี้ สวนผักคนเมืองขอแนะนำผัก 5 ชนิดมาให้เราปลูกกันค่ะ ได้แก่ ผักบุ้ง พริกแดง มะเขือเปราะ บวบ และถั่วแขก