สวนผักคนเมืองคลินิก เปิดบริการแล้วจ้า !!!

เปิดบริการให้คำปรึกษา แนะวิธีการ และแก้ไขปัญหาการปลูกผักในเมือง
.

By
อาจารย์เติ้ล เกศศิรินทร์  แสงมณี ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรในเมือง
หัวหน้าปุ้ย วรางคนางค์  นิ้มหัตถา โครงการสวนผักคนเมือง
** พร้อมแขกรับเชิญพิเศษจากเครือข่ายสวนผักคนเมือง **

.

“เมื่อเริ่มปลูกผัก คนเมืองได้สัมผัสพื้นดิน คุณค่า ที่มาของอาหาร และเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมถึงความรักในธรรมชาติ เชื่อมระหว่างคนเมืองกับชนบทได้ ทำให้คนเข้าใจ เข้าถึง วิถีเกษตรกรรมธรรมชาติ มากกว่าการปลูกผัก คือ การปลูกเมือง และปลูกชีวิต คนเมืองรู้ว่า พวกเขาผลิตอาหารได้ สร้างพื้นที่อาหารได้ และเชื่อมโยงคนหลายกลุ่มเข้าด้วยกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง และเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของเมืองให้เกิดขึ้นได้”

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา สวนผักคนเมืองได้นำพาผู้คนในเมืองเดินทางไปเรียนรู้ว่า “อาหารที่ดี ย่อมมาจากการเพาะปลูกที่ดี เกษตรในเมืองเพื่อการพึ่งตนเองด้านอาหาร และความมั่นคงทางอาหาร ทำให้เราได้ย้อนกับมาดูแลผืนดิน แหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อมของเมืองให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีชีวิตชีวา เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับการเพาะปลูกให้พืชผักเติบโตอย่างสมบูรณ์ แข็งแรง และกลับมาเป็นอาหารที่ดีมีคุณภาพ มีพลังชีวิต เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของเรา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในวิกฤตเช่นนี้”

.

สวนผักคนเมือง ชวนมาร่วมค้นหาคำตอบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการพึ่งตนเองด้านอาหารด้วยเกษตรในเมืองกันนะคะ ทุกปัญหา เราจะช่วยหาคำตอบ!!!!!

.

อยากปลูกผักไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร?

ปรุงดินอย่างไรให้ผักงอกงาม?

ปลูกผักไม่โต ผักไม่งาม แคะแกร็น แก้ไขอย่างไร?

แมลงศัตรูพืช โรคพืช ป้องกันอย่างไร?

และอื่นๆ อีกมากมาย

.

มาร่วมค้นหาคำตอบ ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 – 18.30 น. เริ่มเสาร์ที่ 18 กันยายนนี้!!!!! (ระบบ ZOOM)

อย่าลืม ถ่ายภาพสวนผัก ปัญหาที่เจอในแปลงปลูก เตรียมมาแลกเปลี่ยนกับวิทยากรนะคะ

ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนจองที่นั่ง ได้ที่
https://forms.gle/ZhAU7NuhVZAsCnPx7

.
โครงการสวนผักคนเมือง : ปลูกเมือง ปลูกชีวิต
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (สำนัก 5)