รับชม สวนผักคนเมือง ยกขบวนไปทัวร์สวน (ผัก) แบบทิพย์ ๆ ย้อนหลัง

สวนผักคนเมืองจัดทัวร์ออนไลน์พาผู้ชมทางบ้านเที่ยวสวนผักของสมาชิกโครงการ 11 โครงการ สมาชิกกลุ่มนี้ พวกเขาไม่ปล่อยให้วิกฤตลดทอนความมั่นคงทางอาหารนานเกินไป เมื่อชุมชนมีเป้าหมายร่วมกันที่จะสร้างพื้นที่เกษตรกรรมในเมืองให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชน สร้างการเรียนรู้ ฟื้นฟูทักษะชีวิตในด้านความรู้ เทคนิคการทำเกษตรกรรมในเมือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองด้านอาหาร และความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเมือง เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตวิถีใหม่

สวนผักคนเมือง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ยกขบวนไปทัวร์สวน(ผัก) แบบทิพย์ๆ ในชุมชนตัวอย่างของการลงมือทำ เพื่อเปลี่ยนแปลง “ความเปราะบาง” นั้น ให้เป็น “ความมั่นคง”

เราเลยมารวบรวมไลฟ์สดทั้ง 11 พื้นที่เอาไว้ให้ในลิงก์นี้กันเลยค่ะ …

.

ทัวร์แรก สวนผักคนชุมชนบูรพา 7

บนพื้นที่ว่าง 400 ตารางเมตร ถูกพลิกฟื้นผืนดิน เพื่อเป็นแหล่งผลิดอาหารของชุมชน ด้วยการทำสวนผัก การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง ช่วยให้ชุมชนแห่งนี้สามารถยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหาร พึ่งตนเองด้านปัจจัยการผลิต และกำลังมุ่งไปสู่การพึ่งตนเองด้านอาหารที่มากขึ้น

เทคนิคประจำสวนที่สอนในทัวร์นี้ คือ การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง

.

ทัวร์ที่สอง สวนผักชุมชนหมู่บ้านสินสมบูรณ์ (ที่ร้าง… ไม่ห่างรัก)

ชุมชนที่หันกลับมาเห็นความสำคัญของผืนดินและร่วมกันพัฒนาพื้นที่รกร้างแห่งเดียว ให้กลับมาเป็นแหล่งอาหารสำคัญ พื้นที่สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ของผู้คนในภาวะวิกฤต

เทคนิคประจำสวนที่สอนในทัวร์นี้ คือ การทำน้ำหมักผลไม้(สัปปะรด) เพื่อบำรุงผักก่อนเก็บเกี่ยว และการเลี้ยงแหนแดงเพื่อบำรุงดิน

.

ทัวร์ที่สาม สวนผักชุมชนริมคลอง ชุมชน กสบ.พัฒนา

สวนผักชุมชนริมคลอง ที่เปลี่ยนพื้นที่ว่างของชุมชนมาทำเกษตรกรรมเพื่อดูแลสมาชิก 65 ครัวเรือนแสดงน้อยลง

เทคนิคประจำสวนที่สอนในทัวร์นี้ คือ การเพาะกล้าผัก

.

ทัวร์ที่สี่ สวนผักบำบัดสีชา

สวนผักบำบัดสีชา “ร้านกาแฟในสวนที่กางแขนโอบกอดผู้ผ่านทาง ด้วยความรัก ความเข้าใจ เพื่อเยียวยาจิตใจผู้คนด้วยสวนผักคนเมือง” และมาพร้อมกิจกรรมพิเศษๆ จากหมอจิ๊บ ญาดา จำนงค์ทอง ผู้เชี่ยวชาญด้ววยกิจกรรมบำบัดด้วยสวนผัก และธรรมชาติแสดงน้อยลง

เทคนิคประจำสวนที่สอนในทัวร์นี้ คือ การบำบัดเยียวยาจิตใจด้วยสวนผัก

.

ทัวร์ที่ห้า สวนผักชุมชนหมู่บ้านอรุณนิเวศน์ประชาร่วมใจ

สวนผักชุมชนหมู่บ้านอรุณนิเวศประชาร่วมใจ “สวนผักใจกลางชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ที่มุ่งมั่นพลิกฟื้นผืนดินรกร้างให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เพื่อผลิตอาหารดีๆ เลี้ยงดูผู้คนที่กำลังเผชิญหน้ากับความลำบาก” พิเศษสุดๆ สำหรับเทคนิคการปรับปรุงดินผืนใหญ่ให้อุดมสมบูรณ์ในระยะเวลาสั้นๆแสดงน้อยลง

เทคนิคประจำสวนที่สอนในทัวร์นี้ คือ การทำน้ำหมักจากเศษขยะอาหาร

.

ทัวร์ที่หก สวนผักชุมชนคนปทุมโมเดล

สวนผักชุมชนคนปทุมธานี โมเดล “สวนผักเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนสร้างใหม่ จากความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัย วันนี้พวกเขากำลังจะมีบ้านใหม่ สร้างชุมชนใหม่ที่เสริมรากฐานความมั่นคงทางอาหารให้หยั่งรากลึกบนผืนดินและหัวใจของผู้คน”แสดงน้อยลง

ทัวร์นี้จะทำให้ลูกทัวร์เข้าใจว่า ความมั่นคงของชีวิตของคนเมืองนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง และแต่ละส่วนประกอบนั้นมีความสำคัญและความสัมพันธ์ยังไงบ้าง …

.

ทัวร์ที่เจ็ด สวนผักชุมชนสินทรัพย์มั่นคง

สวนผักชุมชนสินทรัพย์มั่นคง จ.สมุทรปราการ “สวนผักบนพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสีย ที่ชุมชนต้องการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ตัวอย่างชุมชนสร้างใหม่เพราะถูกไล่รื้อ และต้องการ “สร้างบ้านให้มากกว่าคำว่าบ้าน” และสวนผักชุมชนเป็นหนึ่งในเป้าหมายนั้นแสดงน้อยลง

เทคนิคประจำสวนที่สอนในทัวร์นี้ คือ ตู้เพาะเห็ด

.

ทัวร์ที่แปด สวนผักริมคลองบางมด

🎯สวนผักริมคลองบางมด ทุ่งครุ กทม.🎯 “พลังคนรุ่นใหม่ ก่อร่างสร้างฝันร่วมกันที่จะพึ่งตนเองด้านอาหาร วันนี้ความฝันและความจริงกำลังนำพาชุมชนก้าวเดินสู่ความมั่นคงทางอาหาร พร้อมการท่องเที่ยววิถีชุมชนริมคลอง”

เทคนิคประจำสวนที่สอนในทัวร์นี้ คือ เทคนิคเลี้ยงหนอนแมลงวันให้เป็นอาหารไก่ด้วยเศษขยะอาหาร (กำจัดเศษอาหารได้เร็วมากกกก)

.

ทัวร์ที่เก้า สวนผักของน้อง ลิตเติ้ลเบิร์ด

สวนผักในพื้นที่จำกัดกลุ่มเยาวชนลิตเติ้ลเบิร์ด บางนา กทม. “สวนผักบนระเบียงบ้าน สวนผักในพื้นที่เล็กๆ ที่แต่สามารถมีนำผลผลิตไปทำครัวกลางดูแลสมาชิกในช่วงกักตัว สวนผักเล็กๆ แต่ช่วยสร้างความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขา” ที่นี่เราจะพบกับ สวนผักริมระเบียงของกลุ่มเยาวชนลิตเติ้ลเบิร์ด ที่ถึงพื้นที่จะน้อยแต่เต็มไปด้วยประโยชน์มากมาย มีผักนานาชนิดจนคุณคาดไม่ถึง !!!

เทคนิคประจำสวนที่สอนในทัวร์นี้ คือ การผสมดินเพื่อปลูกผักในภาชนะ

.

ทัวร์ที่สิบ สวนผักเทวดาราฟาเอล

สวนผักชุมชนกลุ่มเทวดาราฟาแอล “สวนผักในโรงเรียนที่เชื่อมโยงความภูมิใจของคนทำสวน สู่การแบ่งปันผลผลิตสู่กลุ่มคนเปราะบางด้านอาหาร” ที่เป็นแรงงานและคนในชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน

เทคนิคประจำสวนที่สอนในทัวร์นี้ คือ การผสมดินจากก้อนเห็ดเก่า

.

ทัวร์ที่สิบเอ็ด สวนผักเทวดาราฟาเอล

สวนผักชุมชนปันสุข : สุขจากการให้ “แปลงผักยกพื้น ทำสวนในวัด เพื่อการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน ผ่านอาหารที่ได้แบ่งปันในยามวิกฤต”

เทคนิคประจำสวนที่สอนในทัวร์นี้ คือ การหมักใบไม้ให้เป็นวัสดุปลูก

ชวนทุกคนไปดู ไปแลกเปลี่ยน ไปเรียนรู้ วิถีชีวิตของชาวเมือง VS สวนผักชุมชนหลากหลายรูปแบบ เพื่อการพึ่งตนเองด้านอาหารในภาวะวิกฤต กันนะคะ

#สวนผักคนเมือง

#สสส

#ปลูกเมืองปลูกชีวิต

#เกษตรในเมืองฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก