📣รับสมัครลูกทัวร์ เส้นทางความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่เมืองจ้าา📣

สวนผักคนเมืองยกขบวนไปทัวร์สวน(ผัก) แบบทิพย์ๆ
ชวนไปดู ไปแลกเปลี่ยน ไปเรียนรู้
วิถีชีวิตของชาวเมือง VS สวนผักชุมชนหลากหลายรูปแบบ
เพื่อการพึ่งตนเองด้านอาหารในภาวะวิกฤต

.

กับเครือข่ายสมาชิกสวนผักคนเมือง ที่ก่อนหน้านี้ชุมชนของพวกเขาได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้ชุมชนเกิดความเปราะบางด้านอาหาร

.

แต่พวกเขาไม่ปล่อยให้วิกฤตลดทอนความมั่นคงทางอาหารนานเกินไป เมื่อชุมชนมีเป้าหมายร่วมกันที่จะสร้างพื้นที่เกษตรกรรมในเมืองให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชน สร้างการเรียนรู้ ฟื้นฟูทักษะชีวิตในด้านความรู้ เทคนิคการทำเกษตรกรรมในเมือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองด้านอาหาร และความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเมือง เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตวิถีใหม่
.

สวนผักคนเมือง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ยกขบวนไปทัวร์สวน(ผัก) แบบทิพย์ๆ ในชุมชนตัวอย่างของการลงมือทำ เพื่อเปลี่ยนแปลง “ความเปราะบาง” นั้น ให้เป็น “ความมั่นคง”

.

ชวนคุ้ย…ชวนคุย โดย หัวหน้าปุ้ย & อาจารย์เติ้ล แห่งสวนผักคนเมือง
.

ทริปนี้ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
มีแต่แรงบันดาลใจมอบให้เพื่อก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

.

จัดทัวร์ ทุกวันศุกร์ – อาทิตย์ เวลา
16.00 – 17.30 น. เริ่ม 13 สิงหาคม !!!!

.

.

ติดตามรายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมทริป

https://forms.gle/KHZ7r6MYbij2HGHU8