La Ciudad Jubilada

วิดีโอนี้ จะฉายภาพชีวิตประจำวันของผู้เกษียณอายุจำนวนมากที่เป็นคนปลูกผักในสวนผักจัดสรร (alottment garden) บนที่ดินที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของซึ่งตั้งอยู่บริเวณชานเมืองบาร์เซโลน่า โดยสวนผักเหล่านี้เป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่เป็นอิสระ ซึ่งเกิดจากการไม่เชื่อฟังที่หล่อหลอมผ่านความร่วมสมัยในเมืองของพวกเรา แนวทางการทำงานแบบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ทำให้เราค้นพบข้อมูลมากกมายจากสภาพแวดล้อมของเมือง โดยหนังสั้นเรื่องนี้จะโฟกัสไปที่มิติทางสังคมที่ก่อร่างสวนผักขึ้นมาด้วยตนมันเอง ด้วยการมองให้เรื่องเหล่านี้เป็นบทเรียนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติที่เป็นอิสระในสังคม ซึ่งมันจะมาเปลี่ยนชุดความคิดที่บอกว่าคนแก่ที่เกษียณอายุแล้วนั้นไม่มีประโยชน์และต้องคอยพึ่งพิงคนอื่นเสมอ

วิดีโอนี้เป็นหนึ่งในส่งพิมพ์ชุด “เมืองของคนเกษียณอายุ : พจนานุกรมฉบับสั้น ๆ ของสวนผักที่ไม่เป็นทางการริมแม่น้ำบาร์เซโลนา”

.

โดยหนังสือชุด “เมืองของคนเกษียณอายุ” นั้นเกี่ยวกับก่อร่างสร้างสวนผักจัดสรร (allotment gardens) โดยพลเมืองเกษียณอายุที่อาศัยอยู่รอบนอกของเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน หนังสือเล่มนี้จะถูกเขียนให้เป็นพจนานุกรมโดยสะท้อนผ่านภาพถ่ายและตัวหนังอักษรจากผู้เขียนจำนวนมาก บนความหลากหลายประเด็นรอบ ๆ ปรากฏการณ์ในเมืองที่แพร่หลายอย่างไม่เป็นทางการ การสำรวจและเข้าใจสวนผักเหล่านี้จะเป็นหนทางไปสู่หนึ่งในวิธีการอันมากมายของการไม่เชื่อฟัง และแนวทางปฏิบัติที่เป็นอิสระ (autonomous practices) ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองทำให้เกิดการรล่อหลอมรูปร่างของเมืองร่วมสมัย

งานชิ้นนี้ประกอบไปด้วยสารคดี ที่แสดงให้เห็นชีวิตประจำวันของพลเมืองเกษียณอายุหลายคนที่มาทำสวนอย่างอิสระ นอกเหนือแบบแผน รอบๆเมืองบาร์เซโลนา

ที่มา :
https://vimeo.com/9317178
https://urbanistka.wordpress.com/2013/07/13/ogrodki-dzialkowe-bohaterem-ksiazki-la-ciudad-jubilada/