ปฏิบัติการ : ฤดูกาลความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต

อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนความมั่นคงทางอาหารของเรา

อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนสิทธิในการเข้าถึงอาหารของเรา

อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนความมั่นคงของเรา

.

หากวันนี้คุณรู้สึกและตระหนักว่าการเข้าถึงอาหารเป็นเรื่องลำบาก ผู้คนมากมายกำลังขาดแคลนอาหาร  อย่าปล่อยให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิม เพราะความมั่นคงทางอาหารเริ่มได้ที่บ้านคุณ

.

โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ขอเชิญชวน คนเมือง กลุ่มคน ชุมชน แคมป์คนงาน หอพัก ร้านอาหาร โรงแรม สถานบริการ และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ที่มีความเปราะบางด้านอาหาร และกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตอาหาร เศรษฐกิจ รายได้ สุขภาพ และอยากลุกขึ้นสู้ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ปฏิวัติความไม่มั่นคงทางอาหาร มาสร้างสวนผักเป็นแหล่งอาหารสดใหม่ที่จำเป็นของครอบครัว ชุมชน รวมถึงผู้คนที่ต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาหาร

.

.

ลุกขึ้นมา… ลุกขึ้นมา…

หยิบจอบ หยิบเสียม พลิกฟื้นผืนดิน ปลูกผัก ไถพรวนดิน หว่านเมล็ดพันธุ์ในสวนหลังบ้าน สวนหน้าบ้าน สวนริมทาง สวนชุมชน สวนดาดฟ้า เพื่อผลิตอาหารไว้บริโภค แบ่งปันดูแลกัน

มาเถอะ… มาเถอะ..

มาขุดดิน มาปลูกผักเพื่อความมั่นคง ทำให้การผลิตอาหารกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนเมือง พลิกฟื้นความเปราะบางให้เป็นฤดูกาลแห่งความมั่นคงทางอาหาร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากความอดอยากและหิวโหย สร้างความมั่นใจในเรื่องความมั่นคงทางอาหารให้แก่คนเมืองและครอบครัวท่ามกลางวิกฤตนี้ ด้วยตัวคุณเอง

หากคุณพร้อมปฏิบัติการ!!!  เราพร้อมเดินเคียงข้างและสนับสนุน

  • เมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์  เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน
  • วัสดุปลูก ปุ๋ยหมัก อุปกรณ์เพาะงอก
  • คู่มือปลูกผัก
  • คอร์สอบรมปลูกผักพื้นฐาน และการพึ่งตนเองด้านอาหารในเมือง(ออนไลน์)

.

กติกา การสนับสนุน

  • สนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐาน ความรู้แก่ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน แคมป์คนงาน หอพัก ร้านอาหาร โรงแรม สถานบริการ และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร โดยขอให้การสนับสนุนกลุ่มที่มีความเปราะบางด้านอาหาร คนจนเมือง คนด้อยโอกาสก่อนเป็นลำดับแรก
  • กลุ่มอาสาสมัคร จิตอาสา ที่ต้องการร่วมปฏิบัติการ พลิกฟื้นความเปราะบางให้เป็นฤดูกาลแห่งความมั่นคงทางอาหาร เคลื่อนขบวนการไปช่วยเหลือกับกลุ่ม/ชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหาร
  • เพาะปลูกตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรธรรมชาติ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีใดๆ ในการเพาะปลูก เพื่อบริโภคและแบ่งปัน
  • เข้าร่วมอบบรมปลูกผักพื้นฐาน และการพึ่งตนเองด้านอาหารในเมือง(ออนไลน์)
  • สื่อสาร พร้อมอัพเดตข้อมูลปฏิบัติการ “ฤดูกาลความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต” ร่วมกับเครือข่ายสวนผักคนเมือง

.

สมัครเข้าร่วม ปฏิบัติการ “ฤดูกาลความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต”

ได้ที่  https://forms.gle/D15GVzNK1S7MVvHP6

ตั้งแต่วันนี้ – 10 กรกฎาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติม น้องหมิว : 062-993-2924