📣“กลุ่มปันอาหารปันชีวิต” วิกฤตโควิด 19 เราจะไม่ทิ้งกัน #ชวนปันน้ำใจ ‘ปันอาหาร ปันชีวิต’ ช่วยคนจนเมืองไม่ให้อดตาย ยามวิกฤตโควิด-19 อีกครั้ง📣

เราคือกลุ่มอาสาสมัคร จากโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) และมูลนิธิสุขภาพไทย เพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตคนจนเมืองให้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย ผ่านการขอรับบริจาคอาหาร และเงินทุน สำหรับเชื่อมโยงอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรรายย่อยสู่ผู้บริโภคกลุ่มเปราะบาง โดยจะนำเงินบริจาคมาใช้ซื้อผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อย และส่งมอบอาหารเหล่านี้ให้กับคนจนเมือง นับตั้งแต่การระบาดระลอกแรก…ระลอก 2 มาจนถึง ระลอก 3 เป็นเงินกว่า 2,900,000 บาท

จนเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 กลุ่มปันอาหารปันชีวิต มีข้อสรุปร่วมกันว่า จำเป็นต้องยุติบทบาทกลุ่ม และการส่งมอบอาหารเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง เนื่องจาก #เงินบริจาคที่มีอยู่ไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจ แม้ว่าเราจะรับรู้สถานการณ์ความลำบากของกลุ่มคนด้อยโอกาส และเกษตรกรรายย่อยที่ยังต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตนี้ #แต่การเปิดรับบริจาคในภาวะที่ทุกภาคส่วนของสังคมไทยก็ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงแบบนี้#ก็ยังคงเป็นเรื่องลำบากใจของกลุ่มปันอาหารปันชีวิต

อย่างไรก็ตาม ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีกลุ่มคนเปราะบาง ชุมชนเมืองที่ได้รับผลกระทบจำนวนมาก ติดต่อเข้ามาเพื่อขอให้ช่วยเหลือด้านอาหาร เพราะการระบาดในชุมชนยังรุนแรง หลายครอบครัวต้องกักตัว ตกงาน ไม่มีรายได้ ขาดแคลนอาหาร

“ช่วยเหลือชุมชนเฟื่องทองด้วยครับ คนในชุมชน 30 คน ต้องการอาหาร โทรมาขอข้าวกิน ผมขอ ข้าวสาร ผักสด ไข่ไก่ (เนื้อสัตว์) ไปช่วยคนในชุมชนหน่อยได้ไหมครับ”

“ขอความช่วยเหลือเรื่องแบ่งปันอาหารให้กับประชาชนผู้เดือดร้อน ครัวเรือน 878 ครัวเรือนจาก เกิดความลำบากในการยังชีพ ยิ่งมีกรณีคลัสเตอร์ตลาดสำโรง ยิ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ตลาดต้องปิด อาหารสด ผัก ผลไม้ต้องซื้อจากที่อื่นมาประกอบอาหารมีราคาแพงมาก ชุมชนมีการกักตัว และมีกลุ่มเสี่ยงเกิดขึ้นมาก ออกไปทำงานไม่ได้ ขอปันอาหาร ผัก ผลไม้เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อนนำไปบริโภค หรือปรุงสุกเองในช่วงที่มีการกักตัว เพื่อการอยู่รอด” ชุมชน ส.พัฒนา ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง

รวมถึงเพื่อนจิตอาสาของเราบางกลุ่ม เช่น โรงงานสมานฉันท์ บางบอน ที่ทำงานช่วยเหลือทำข้อมูลกลุ่มแรงงานนอกระบบ การจัดสิ่งของ ถุงยังชีพไปกระจายในหลายกลุ่มตั้งแต่การระบาดรอบแรก มาถึงวันนี้พวกเขาไม่มียอดสั่งเย็บผ้า งานลดลงมาต่อเนื่องหลายเดือน ในที่สุดพวกเขาต้องประกาศปิดโรงงานชั่วคราว พนักงานกว่า 30 คน ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ ในวันประกาศปิดงาน พวกเขายังช่วยกันแพคถุงยังชีพกว่า 500 ชุดเพื่อนำไปช่วยเหลือเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

#เมื่อเป็นเช่นนี้ ภารกิจช่วยชีวิตคนจนเมืองและเกษตรกรรายย่อยจึงหยุดลงไม่ได้!!! 🎯🎯

❤❤โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) และมูลนิธิสุขภาพไทย ชวนปันน้ำใจ ‘ปันอาหาร ปันชีวิต’ ช่วยคนจนเมืองไม่ให้อดตาย ยามวิกฤตโควิด-19 อีกครั้ง ❤❤

ขอรับบริจาคอาหาร และเงินทุน สำหรับเชื่อมโยงอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรรายย่อยสู่ผู้บริโภคกลุ่มเปราะบางในเมืองให้สามารถเข้าถึงอาหารที่ดี พร้อมกับช่วยสนับสนุนเกษตรกรในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตรกรรมธรรมชาติ ให้มีรายได้ในวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ด้วย ส่งมอบอาหารให้กับ คนจนเมือง คนรายได้น้อย คนไร้บ้าน แรงงานอนกระบบ กลุ่มคนที่ต้องกักตัว คนตกงาน และคนด้อยโอกาสในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทุกวันศุกร์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

☀🎯สมทบทุนเพื่อจัดซื้ออาหาร : โดยโอนเข้า บัญชีบริจาค * ขอความร่วมมือ ใส่ยอดสตางค์ .19 ***ยกตัวอย่างโอนสมทบทุน 100.19 บาท หรือ 1,000.19 บาท บัญชีบริจาคที่ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาประชานิเวศน์ 1 เลขบัญชี 085-213416-0 ชื่อบัญชี “มูลนิธิสุขภาพไทย” 🙏🙏

☀☀ท่านสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้โดย แจ้งยอดโอนและชื่อที่อยู่ เพื่อออกใบเสร็จ อีเมล์ [email protected] โทร 086-338-5247 (สามารถแอด Line เพื่อส่งใบโอนเงินได้) สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-639-2232 (ป้าหน่อย)

#ปันอาหารปันชีวิต
#วิกฤตโควิด19
#เราจะไม่ทิ้งกัน

🙏🙏🙏ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตามข่าวสาร แชร์ข่าวสาร และร่วมปันน้ำใจ ‘ปันอาหาร ปันชีวิต’ ช่วยคนจนเมืองไม่ให้อดตาย ยามวิกฤตโควิด-19 🙏🙏🙏

.

ขอบคุณ #ทีมopenspace ที่ช่วยทำโปสเตอร์สวยๆ นี้ด้วยนะคะ