สวนผักคนเมืองเสวนา ‘กินอยู่เพื่อเรา กินอยู่เพื่อโลก’

เพราะการกินอยู่ของเรามีความหมาย มาร่วมเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในพลังของการขับเคลื่อนเพื่อโลกที่ดีกว่า ด้วยวิถีการกินอยู่เพื่อเราและเพื่อโลกไปพร้อมๆ กันอย่างแท้จริง

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2654 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ณ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ไทรม้า นนทบุรี
3/13 ม.6 ซอยบางอ้อ 2 ต.ไทรไม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

.

ลงทะเบียน ฟรี!!!!!!!

.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปกับ

คุณวัลลภา แวน วิลเลียนส์วาร์ด : นักขับเคลื่อนชุมชนอาหาร ที่เชื่อว่าอาหารเปลี่ยนโลกได้

เชฟโบ ดวงพร ทรงวิศวะ : เชฟที่รังสรรค์อาหารเพื่อสร้างสมดุลของความสุข และความเอื้ออาทรต่อระบบนิเวศ

คุณพลอย กษมา แย้มตรี : สถาปนิก & นักจัดการความรู้ ที่เชื่อว่าการบริโภคแบบวิถีธรรมชาติสัมพันธ์กับการเติบโตของ ชุมชน เมือง และพื้นที่ภายใน

คุณปริ้นซ์ นคร ลิมปคุปถาวร : นักปลูกผักที่ค้นหาหนทางอันดีงามเพื่อถักทอวิถีการกินอยู่อย่างเป็นธรรมชาติ

ใครสนใจ สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้ผ่านลิงก์ด้านล่างนี้ !!!

https://forms.gle/HSPv8ELsjHd35HtL6

#โครงการสวนผักคนเมือง
#มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)
#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)