สถานีร้องเรียน : สวนผักคนเมือง “ชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง 1” จ.ปทุมธานี

เชิญชม สวนผักคนเมือง ชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง 1
ในรายการ สถานีร้องเรียน : สวนผักคนเมือง “ชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง 1 จ.ปทุมธานี”

รายการสถานีร้องเรียนจะพาเราไปพบกับสวนผักในชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง 1 จ.ปทุมธานี
ที่มีสวนผักที่เต็มไปด้วยผลผลิตให้คนในชุมชนเอื้ออาทรที่มีผู้อาศัยประมาณ 2500 ครอบครัว ใน 57 ตึก ได้เข้ามาเก็บเพื่อนำไปทำอาหารกินกันในครอบครัว ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง และยังเป็นที่แหล่งทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนอีกด้วย

และบทสัมภาษณ์คุณวรางคนางค์ นิ้มหัตถา หัวหน้าโครงการสวนผักคนเมือง
จะฉายให้เห็นภาพของความสำคัญของแหล่งผลิตอาหารในเมือง ชุดความรู้การทำเกษตรสำหรับคนเมือง ในช่วงเวลาวิกฤติอย่างเช่น น้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 ที่คนเมืองไม่สามารถนำอาหารมาจากต่างจังหวัดได้ หรือจะเป็นช่วงล็อคดาวน์จากโควิดที่ทำอาหารให้เข้าถึงได้ยาก และยังชวนทุกคนคิดว่าอีก 10 ปีข้างหน้าที่เมืองจะเจริญไปเรื่อย ๆ ใครจะเป็นคนผลิตอาหาร จะผลิตอาหารกันที่ไหน ?

พร้อมกับเรื่องราวของคนทำการเกษตรที่สร้างแรงบันดาลใจในจังหวัดใกล้เคียงของกรุงเทพมหานคร