ถ้าถามว่าเป็นสมาชิกโครงการสวนผักคนเมืองดีอย่างไร??

ก็ดีตรงที่มีพี่เลี้ยง ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรในเมือง ลงพื้นที่เคยให้คำแนะนำ ให้ความรู้ ติดตามจนชุมชนสามารถสร้างพื้นที่อาหารของชุมชนได้

แต่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความมุ่งมั่น และเอาจริงเอาจังของสมาชิกในชุมชนด้วย ที่ต้องเรียนรู้ ลงมือทำ อย่างต่อเนื่อง ทุกปัญหาคือบทเรียนสำคัญที่ทำให้เราได้เรียนรู้ ฝึกทักษะเพิ่มมากขึ้น

ความน่ารัก เอาใจใส่ของพี่เลี้ยง และสมาชิกในโครงการที่ทำงานด้วยกันมาต่อเนื่อง ตอนนี้กลายเป็นเพื่อนบ้าน เดินทางไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องปกติ แม้ว่าจะสิ้นสุดโครงการแล้ว

เพราะการปลูกผัก นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อให้คนเมืองสามารถพึ่งตนเองด้านอาหารแล้ว เรายังปลูกความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันไปด้วย เป็นเครือข่ายที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างสังคมเมืองที่น่าอยู่ไปด้วยกัน 📣📣

มีนาคมนี้ ติดตามการเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมเส้นทางความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเมืองกับสวนผักคนเมืองนะจ๊ะ รอติดตาม !!!!!!