สวนผักคนเมือง ชวนแบ่งปันอาหารสู่กลุ่มผู้เปราะบาง เพราะ “เราไม่ทิ้งกัน”

ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 จากที่ทุกๆคนทราบข่าวว่าในตอนนี้ ประเทศไทยมีมาตรการรับมือต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ด้วยการส่งเสริมการเพิ่มระยะห่างในสังคม (Social Distancing) และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ สิ่งที่รัฐบาลและองค์การอนามัยโลกได้ให้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา คือ หยุดเชื้อ หยุดการแพร่ระบาด โดยการกักตัวเองอยู่ที่บ้านหรือให้ประชาชนงดการออกจากที่อยู่อาศัย ซึ่งการกักตัวเองอยู่ที่บ้านนั้น อาจจะหมายถึงการหยุดงาน ไม่มีรายได้ และไม่มีอาหาร ซึ่งทำให้ใครหลายคนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ “กลุ่มคนจนเมือง”

เนื่องจากประชากรในกรุงเทพมหานครนั้น มีไม่น้อยเลยที่ประกอบอาชีพหาเช้ากินค่ำ ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่มีการรับรองเรื่องรายรับที่แน่นอน หมายความว่าประชากรกลุ่มนี้ไม่สามารถที่จะทำงานที่บ้าน หรือหยุดทำงาน 14 วันตามมาตรการที่รัฐออกมาได้ อ้างอิงจากสำนักข่าวประชาไทและโพสต์ต่างๆในโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค จะเห็นได้ชัดถึงปัญหาของประชากรกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนขับ วินมอเตอร์ไซค์ คนขับแท็กซี่ แม่ค้าหาบเร่แผงลอย ร้านอาหารตามสั่ง คนรับจ้างทั่วไป กลุ่มคนรับงานมาทำที่บ้าน ฯลฯ ซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่มีสัญญาจ้าง และบางคนมีหนี้รายวันที่จำเป็นต้องจัดการ พอเกิดการระบาดของโรคขึ้น ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นการที่ไม่มีคนออกมาจับจ่ายใช้สอย หรือเดินทางไปที่ต่างๆ ทำให้ผู้ประกอบการเหล่านี้มีรายได้ลดลงอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัด

“เสี่ยงสูงแต่ไม่มีทางเลือก” ปัญหาหลักที่คนจนเมืองได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คือ ตกงาน เนื่องจากมาตรการของรัฐบาลให้ปิดสถานที่ต่างๆที่เสี่ยงจะเป็นการแพร่ระบาดในหลายแห่ง ส่งผลให้หลายสถานที่ ต้องปิดกิจการ , ขายของไม่ได้ , ค้าขายไม่ได้ ไม่มีลูกค้า , เก็บของเก่าร้านรับซื้อขยะก็ปิดการรับซื้อ หากมีบางร้านรับซื้อราคาก็ตก  อีกทั้งค่าใช้จ่ายสูงขึ้นทั้งของกิน ของใช้ มีราคาที่แพง  ไม่มีรายได้ในการจับจ่าย ซื้อของจำเป็นในการดำรงชีพ  และเกิดผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางในชุมชนอีก เช่น กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง , กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มที่ยากลำบากไม่มีคนดูแล ทำให้หลายๆคน ยังต้องออกจากบ้านไปทำงานข้างนอกทุกวัน ทำให้ยิ่งเสี่ยงต่อการการติดเชื้อ และอาจจะนำเชื้อนั้นเข้ามาแพร่ในชุมชนก็เป็นได้

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมอาสาลงแปลงปลูก เพื่อปลูกผัก สร้างแหล่งอาหารสำรองให้กับกลุ่มเปราะบางในเมือง โดยผลผลิตที่เก็บเกี่ยวจากแปลงทั้งหมดในช่วง 3 เดือนนี้เราจะส่งมอบให้กับกลุ่มคนเปราะบาง คนจนเมืองได้เข้าถึงอาหารที่ดี มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับการเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตในครั้งนี้

ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนด้านอาหารแก่กลุ่มเปราะบาง จำนวน 3 พื้นที่ เราเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงปลูกของมูลนิธิฯ สำนักงานไทรม้า อาทิ ผักกาดขาว กวางตุ้ง สลัด มะเขือเปราะ น้ำหนักรวมกว่า 80 กิโลกรัม ส่งมอบให้กับเครือข่ายแรงงานนอกระบบ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ กลุ่มคนงานสมานฉันท์  กลุ่มคนเย็บผ้าบางบอน  และกลุ่มวินมอเตอร์ไซต์รับจ้าง

 

และเครือข่ายสลัม 4 ภาค ชุมชนภูมิใจ และชุมชนโรงช้าง มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

แต่ยังมีกลุ่มคนเปราะบางอีกจำนวนมาก ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนด้านอาหาร ซึ่งตอนนี้มีการประสานมาทางโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)

ไม่ว่าจะเป็น การช่วยเหลือกลุ่มแรงงานออกระบบที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนมากกว่า 600 กว่าคน เช่น เคหะฉลองกรุง โซน 1-6 เขตหนองจอก, กลุ่มแม่บ้านลำสาลี เขตบางกะปิ, ผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยหมู่บ้านนักกีฬา แหลมทอง เขตสะพานสูง, และวินมอเตอร์ไซต์ ซอยอ่อนนุช 10

และมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งดูแลชุมชนสมาชิกเครือข่ายสลัม 4 ภาค มากกว่า 50 ชุมชน ซึ่งมีผู้ตกงาน จำนวน 1,531 คน และมีผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ จำนวน 18 คน

ภารกิจชวนแบ่งปันอาหารสู่กลุ่มผู้เปราะบาง เพราะ “เราไม่ทิ้งกัน” รอบที่ 1 กำลังจะเสร็จสิ้น วันนี้เราได้จัดส่งผลผลิตผัก จำนวน 600 กิโลกรัม และวันเสาร์ที่ 4 เมษายน เราจะจัดส่งข้าวสาร 1 ตันแก่กลุ่มเปราะบาง

อย่างไรก็ตาม ณ เวลานี้มีกลุ่มคนในสังคมอีก 2 กลุ่มในเครือข่ายที่พวกเราทำงานด้วยกำลังเดือดร้อน และจำเป็นต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง คือ

1. เกษตรกรรายย่อย มีผักที่ปลูกต้องเก็บเกี่ยวแล้ว แต่ไม่มีที่ไปเนื่องจากร้านค้า โรงแรม ร้านอาหารปิดหมด ไม่มีตลาด จึงไม่สามารถกระจายอาหารได้

2. กลุ่มผู้เปราะบางในสังคม เช่น กลุ่มแรงงานนอกระบบ ชุมชนเครือข่ายสลัม 4 ภาค และผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งหมดประมาณ 2,100 คน ขาดรายได้เนื่องจากการประกาศหยุดงาน เมื่อขาดรายได้ก็ขาดอาหาร

#กลุ่มปันอาหาร_ปันชีวิต
เครือข่ายสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และมูลนิธิสุขภาพไทย
ขอรับบริจาคอาหาร และเงินทุน สำหรับเชื่อมโยงอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรรายย่อยสู่ผู้บริโภคกลุ่มเปราะบาง
.
เงินบริจาคนี้จะได้ช่วยเหลือกลุ่มคนจนเมืองให้เข้าถึงอาหารที่ดี ช่วยสนับสนุนเกษตรกรในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนและ เกษตรกรรมธรรมชาติ ให้มีรายได้ในวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ด้วย
.
โดยจะส่งมอบอาหารให้กับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 600 คน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย เครือข่ายสลัมสี่ ภาค จำนวน 57 ชุมชน 1,531 คน ผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ 18 คน และกลุ่มเปราะบางอื่นๆ
.
สมทบทุนเพื่อจัดซื้ออาหาร : โดยโอนเข้า บัญชีบริจาค
*** ขอความร่วมมือ ใส่ยอดสตางค์ .19 ***
ยกตัวอย่างโอนสมทบทุน 100.19 บาท หรือ 1,000.19 บาท
บัญชีบริจาคที่ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาประชานิเวศน์ 1
เลขบัญชี 085-213416-0 ชื่อบัญชี “มูลนิธิสุขภาพไทย”

*** ท่านสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้โดย
แจ้งยอดโอนและชื่อที่อยู่ เพื่อออกใบเสร็จ
อีเมล์ [email protected] โทร 081-568-6217

🙏🙏🙏
สอบถามเพิ่มเติม #กลุ่มปันอาหาร_ปันชีวิต
โทร 081-639 -2232 (ป้าหน่อย) 089-641-9283 (น้องมิ้ม)

 “แบ่งปันอาหารสู่กลุ่มผู้เปราะบาง  เพราะ เราไม่ทิ้งกัน”