วิธีป้องกันโรคจากเชื้อราให้ผักบุ้ง

มีคำถามเข้ามาเกี่ยวกับผักบุ้งที่ปลูกว่า ใบเป็นจุดๆ และต้นไม่ค่อยโต อาการของผักบุ้งเช่นนี้ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อราเข้าทำลายใบ โดยปกติมักจะพบว่าเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง เช่นจากหน้าฝนเป็นหน้าหนาว มีหมอกตอนเช้า ทำให้มีความชื้นมาก หากเป็นต้นต้นยังเล็กๆอยู่ ก็อาจจะทำให้ผักบุ้งเกิดอาการชะงัก ไม่ค่อยเติบโตได้

สำหรับวิธีป้องกันนั้นคุณอุดม อภิชัย เกษตรกรปราชญ์ชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญการปลูกผักปลอดสารพิษ อ.สารภีจ.เชียงใหม่ได้ให้เคยแบ่งปันสูตรสารป้องกันการเกิดเชื้อราในผักบุ้งไว้ ดังนี้

  1. น้ำส้มควันไม้ อายุ 3 เดือนขึ้นไป 30 ซีซี
  2. น้ำส้มสายชู 30 ซีซี
  3. น้ำยาล้างจาน 5 ซีซี

นำทั้งหมดมาผสมให้เข้ากัน แล้วผสมน้ำเปล่าอีก 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นผักบุ้งที่มีอายุได้ 10 วัน โดยฉีดทุกๆ 3 วัน จนเก็บเกี่ยว

คุณอุดมบอกว่า วิธีนี้ใช้ได้ผลดีมาก ไม่มีโรคเชื้อรามากระทบ ในขณะที่แปลงอื่นที่ไม่ได้ฉีด ได้รับผลกระทบจากโรคจากเชื้อราอย่างมาก

นอกจากนี้ ยังมีข้อควรระวังเรื่องการรดน้ำด้วยว่า ควรให้น้ำตอนเช้า หรือขณะที่ยังมีแสงแดดอยู่ เพื่อให้น้ำระเหยได้

หากต้นผักบุ้งเป็นโรคแล้ว ก็ควรจะเก็บเศษซากพืชที่เป็นโรคออกจากแปลงให้หมด และควรหลีกเลี่ยงการปลูกผักบุ้งซ้ำลงในดินที่เคยเป็นโรคมาก่อน ควรปลูกพืชอื่นหมุนเวียนแทน

ขอบคุณข้อมูลจาก

ขอบคุณคำถามและรูปภาพจากคุณ Nattawadee Jajaz ค่ะ