สวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่

ผู้ดูแล : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สนง.เขตหลักสี่

เรียนรู้การทำเกษตรบนพื้นปูน การทำน้ำหมักชีวภาพ ฮอร์โมน เพาะถั่วงอก พร้อมลงมือปฏิบัติจริง ที่ดาดฟ้าสำนักงานเขตหลักสี่

สวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่ เกิดขึ้นจากการพยายามริเริ่มปลูกผักบนพื้นปูน โดยทดลองปลูกตั้งแต่ในกระถาง จนพัฒนามาเป็นแปลงผักที่มีการใช้กาบมะพร้าวซึ่งสามารถเก็บความชื้น โดยได้สูตรว่าต้องใช้กาบมะพร้าว 2 ส่วนต่อดิน 1 ส่วน เมื่อพบว่าได้ผลดี จึงพัฒนางานเรื่อยมา โดยมุ่งเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป รวมถึงมุ่งขยายงานเรื่องการปลูกผักให้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนงานที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตด้วย

สำหรับรายละเอียดหลักสูตรของศูนย์อบรมเกษตรดาดฟ้า สามารถแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้

 • ประวัติสวนเกษตรดาดฟ้า
 • เทคนิคการทำเกษตรบนพื้นปูน
 • การนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นแปลงปลูกผัก
 • ความรู้เกี่ยวกับการทำจุลินทรีย์ท้องถิ่น
 • ขั้นตอนการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ (ขยะหอม)
 • ขั้นตอนการทำฮอร์โมนเร่งใบ ดอก ผล
 • ขั้นตอนการทำสมุนไพรไล่แมลง
 • ขั้นตอนการทำไคโตซาน
 • การทำปุ๋ยจุลินทรีย์จากขยะสด (ผักและผลไม้)
 • การทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร (ปุ๋ยทาคาคูระ และปุ๋ยใบไม้)
 • การเพาะถั่วงอกไร้สาร (แบบประหยัด)
 • การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
 • เทคนิคการเพาะเมล็ด
 • การเตรียมแปลงปลูก (ภาคปฏิบัติ)
 • การทำน้ำยาอเนกประสงค์ (จากลูกมะกรูด)

โดยในแต่ละหัวข้อ นอกจากการอบรมให้ความรู้แล้ว ยังมีการสาธิตให้ดู พร้อมทั้งให้ร่วมลงมือปฏิบัติจริงในบางขั้นตอน โดยเฉพาะเรื่องการเพาะกล้า ย้ายกล้า และการปลูกลงแปลง

หลังจากอบรมที่ศูนย์จบแล้ว หากมีผู้กลับไปทำแล้วประสบปัญหา ทางทีมวิทยากรก็ยินดีให้คำปรึกษาทั้งโดยผ่านทางโทรศัพท์ Email รวมทั้งมีการลงพื้นที่เพื่อลงไปช่วยแก้ไขปัญหาด้วยเช่นกัน

สนใจติดต่อ : สำนักงานเขตหลักสี่ ชั้น 8 เลขที่ 999 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

โทร. 02-982-2096 (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)

Facebook : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตหลักสี่