ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาเจ้าชายผัก (ลาดพร้าว 71)

ผู้ดูแล : นคร ลิมปคุปตถาวร (คุณปริ๊นซ์)

ร่วมเรียนรู้ ออกแบบ และลงมือปลูกความสุขในบ้านคุณ ในสวนผักกลางเมือง

ศูนย์อบรมอีกแห่งโครงการสวนผักคนเมืองภูมิใจนำเสนอก็คือ ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาลาดพร้าว 71 (บ้านเจ้าชายผัก) ใครที่สนใจเรื่องการทำเกษตรในเมืองมานาน ก็คงพอจะคุ้นเคยกับชื่อของ “นคร ลิมปคุปตถาวร หรือ ปริ๊นซ์” ผู้ได้รับฉายานามว่า “เจ้าชายผัก” กันมาไม่น้อย เพราะเขาคือหนึ่งในมีแรงใจไฟฝันที่จะให้ทั้งตนเองและคนเมืองหันมาสนใจเรื่องการพึ่งตนเองด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษกินเองกันมากขึ้น จนเกิดเป็นชมรมเกษตรในเมืองขึ้นมา

ปริ๊นซ์เล่าถึงประวัติและความสนใจของตนเองให้ฟังว่า เขาสนใจเรื่องเกษตรมาตั้งแต่ปี 2545 แล้ว แต่มาเริ่มลงมือปลูกผักเองอย่างจริงจังก็เมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว โดยเน้นเรื่องการปลูกพืชหลากหลาย สอดคล้องกับทั้งสภาพแวดล้อมและความต้องการของคนในครอบครัว ซึ่งเทคนิควิธีการปลูกพืชผักให้งอกงามนั้น เขาก็ได้มาจากความรู้ที่สั่งสมมาทั้งจากตำรา วิชาเรียน การดูงานที่ต่างๆทั้งในและนอกประเทศ และที่สำคัญคือได้จากประสบการณ์ที่เขาพยายามทดลองปฏิบัติเองจริงๆ จนตอนนี้เขาได้ขยายพื้นที่การเพาะปลูกจากในบริเวณข้างบ้านของตนเอง ไปพลิกฟื้นพื้นดินที่เคยถูกปล่อยทิ้งรกร้างมากนานบริเวณตรงข้ามบ้าน ให้กลายเป็นสวนผักคนเมืองเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ด้วยความตั้งใจจริงของเด็กรุ่นใหม่อย่างปริ๊นซ์ เขาไม่เพียงเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนเท่านั้น แต่ปริ๊นซ์ยังช่วยทั้งเผยแพร่แนวคิด และลงมือถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ตนสั่งสมมาให้กับผู้ที่สนใจติดต่อกันมาโดยตลอด

สำหรับการอบรมที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาลาดพร้าว 71 (บ้านเจ้าชายผัก) แห่งนี้ ปริ๊นซ์บอกว่านอกจากการสอนเรื่องเทคนิควิธีทั้งการปลูก การทำปุ๋ย การทำน้ำยาไล่แมลงต่างๆแล้ว เขายังต้องการจะเน้นให้คนที่มาอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการปลูกผักกินเองอย่างแทนจริง รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญเรื่องความมั่นคงทางอาหาร และพลังชีวิตในอาหารด้วย ที่สำคัญไม่เพียงภาคทฤษฎีเท่านั้นที่เขาจัดให้ เขายังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง แถมยังเปิดโอกาสให้สัมผัสกับรสชาติอาหารสุขภาพที่ทำจากผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีอีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปริ๊นซ์จะพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการปลูกผักไว้กินเอง โดยเฉพาะในกลุ่มคนเมืองอย่างแท้จริง แต่สิ่งที่เขาเน้นย้ำอยู่เสมอคือ ถ้าเราคิดจะปลูกผัก เราทำแล้วต้องมีความสุข คือสุขกายที่ได้อาหารดี สุขใจที่ได้ปลูก และสุขร่วมกันที่ได้แบ่งปัน ถ้าไม่มีความสุขก็ไม่ควรทำ

ใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามไปได้ที่ ศูนย์อบรมเกษตรในเมือง สาขาเจ้าชายผัก (ลาดพร้าว 71) 9/711 สตรีวิทยา 2 ซอย 3 ลาดพร้าว 71 กทม.

โทร. 092-956-3994 (คุณจิ๊ก)

Line: @princecityfarm

Facebook: @veggieprincecityfarm